Bombová historie lidstva – od bambusu po lasery

 06. 06. 2016      Military Články

Bomby dávnověku

První přístroje, jež můžeme označit jako bomby, se vážou k historii dávnověké Číny. Vždyť právě tady byla poprvé namíchána směs ledku, síry a dřevěného uhlí. Literární údaje o tom, kdy spatřila světlo světa vysoce výbušná směs dnes známá jako střelný prach, se liší. Obvykle se dostaneme do 9. století našeho letopočtu.

V historických taoistických knihách jsou alchymisté důrazně varováni, aby tuto směs nemíchali, neboť zkušenosti praví, že se jim může prudce vznítit a následně zapálit příbytek. Jakmile máte vybuchující směs, je už jednoduché ji umístit do jakéhokoli dutého prostoru a házet po nepříteli. Střelný prach byl zřejmě znám už o několik století dříve, ovšem místo k zabíjení sloužil k léčbě či coby součást náboženských obřadů.

02
(starověká ilustrace odpalu rakety)

Paradoxní je, že střelný prach byl, alespoň podle některých autorů, vlastně jen vedlejším produktem objeveným během pátrání po elixíru života. Poměrně brzy se stal zdrojem síly pro „vymetení“ projektilu z hlavně, čímž nastartoval vývoj všech palných zbraní. Klasická bomba vlastně není ničím jiným než mnohanásobně zvětšeným ručním granátem, jenž svou explozí, tlakovou vlnou a rozmetáním střepin ničí nejen živou sílu protivníka.

Zaseli jste vítr, sklidíte bouři

Své místo v historii Evropy má takzvaný řecký oheň. Šlo v podstatě o zápalnou bombu, jejíž složení je dnes neznámé. Směs uzavřená v nádobách se vrhala proti nepřátelským lodím, kde se nárazem rozbila a vznítila. Navíc nešla uhasit vodou. Nejspíše šlo o směs síry, ropy, pryskyřic, asfaltu a nehašeného vápna, které při styku s vodou uvolňuje velké množství tepla.

Přesto si ale pod slovem bomba nejspíše představíme leteckou pumu, jejíž použití jde ruku v ruce s vývojem letadel. Klasické bombardování začínalo jako pouhopouhé ruční vyhazování náloží. Za první bombardéry hodné toho jména jsou považovány stroje Bristol T.B. 8 z Velké Británie a italský Caproni Ca 30., které sloužily v první světové válce. Plošné využití našlo bombardování až za 2. světové války. Díky němu byla se zemí srovnána polská Varšava, německé Drážďany či britské Coventry. V noci ze 14. na 15. listopadu se na město Coventry v průběhu 11 hodin sneslo 30 tisíc zápalných pum, 500 tun vysoce explozivních bomb a několik desítek padákových min.

03
(bombardováním zničení město Coventry)

A pak přišel napalm...

Výše zmiňovaný řecký oheň je někdy nazýván napalmem dávnověku. Napalmové bomby, spojované zejména s válkou ve Vietnamu, byly užívány i v 2. světové válce (zkratka NAPALM pochází z Napthetic Petrol Acid Palmitate = benzín zahuštěný kyselinou palmitovou). Jeho výhodou je velká přilnavost, což zajišťuje nestékavost z potřísněných předmětů a vysokou teplotu během hoření. To má zase za následek horší uhasitelnost. Zatímco výrobci napalmu během 2. světové války dostávali děkovné dopisy za to, že bombardování zachránilo tisíce amerických životů, během války ve Vietnamu se situace obrátila a hlavní výrobce, Dow Chemical Company, se pro mnoho válečných odpůrců stala v USA takřka nepřítelem lidstva.

Bombardování Vietnamu napalmem

Začalo to Hirošimou, končí laserem

Naprosto zásadní obrat přišel 16. července 1945. V Novém Mexiku USA došlo k prvnímu úspěšnému testu atomové bomby. Jaderný hřib vytvořila plutoniová zbraň o síle 20 kilotun TNT. Stejný typ pumy pak srovnal se zemí japonské Nagasaki. USA a SSSR spustily závody ve zbrojení, přičemž trumfy se počítaly v megatunách TNT. Sověti měli svou první „atomovku“ o čtyři roky později než USA, 29. srpna 1949. Američané na Bikinách 1. března 1954 odpálili 15ti megatunovou bombu „Castle Bravo“. Exploze odpařila kus ostrova a zamořila kousek světa. Jak to všechno dopadlo, je všeobecně známo. Američani Sověty uzbrojili, dnes má atomové bomby několik zemí světa včetně diktátorské Severní Koreje a Číny.

První sovětská codíková puma

Chytré bomby

Chytré telefony nikoho nepřekvapí, zato chytré bomby mohou smrtelně překvapit svůj cíl. Nejedná se o nijak převratnou novinku, první řízená bomba byla použita Němci už během druhé světové války. Rádiem řízená bomba s přezdívkou Fritz X byla poprvé, leč neúspěšně, použita v červenci 1943. Zato 9. září 1943 zaznamenala německá Luftwaffe s těmito bombami úspěch. Zasáhla a potopila italskou bitevní loď Roma prchající do náručí britské internace na Maltu. Ovšem generace skutečně „chytrých“ bomb nese název Guided Bomb Unit (GBU, = řízená bombová jednotka). Obsahuje buď televizní naváděcí systém (pro den), nebo infračervený systém (pro operace v noci).

Jsou to ty bomby, jež umožňují operátorovi sedět v bezpečí a vést bombardování pomocí joysticku. Celosvětová poptávka je i po JDAM bombách (Joint Direct Attack Munition, = munice přímého útoku). Jde o předělané klasické bomby mající v sobě zabudovaný přístroj na zjišťování polohy (GPS), který dnes už obsahuje většina moderních telefonů. Firma Boeing, která je vyrábí, udává, že má 26 mezinárodních odběratelů. Lepší důkaz o úspěchu než mezinárodní prodej snad ani nemá smysl hledat. Zájem je i o její vylepšenou variantu naváděnou na cíl laserem (Laser JDAM).

6 výbuchů JDAM bomb v Afghánistánu, ničení munice a IEDček

V září 2012 obdržel Boeing zakázku v ceně 22,7 milionů dolarů v rámci kontraktu na dodání 2300 Laser JDAM pro potřeby amerického námořnictva. Je jasné, že bomby skončí pod křídly letadel na letadlových lodích. Bombardování se nám může jevit neetické, bezkontaktní, zvláště když se bombarduje prostřednictvím řízených dronů, ale to neznamená, že by ho kvůli tomu jakákoli země kdy zavrhla. Výrobci bomb mají o práci pořád postaráno…

 autor: Redakce