Bouře-333, díl 2/2 - útok na palác Tapa-e-Tajbeg

 24. 11. 2017      Military Články

Včerejší článek jsme ukončili ve chvíli, kdy příslušníci Specnaz dostali zelenou k útoku na palác Tapa-e-Tajbeg poblíž Kábulu a jejich konvoj vyrazil.... 

Cestou narazili na kontrolní stanoviště afghánské armády, jehož osazenstvo prohlédlo jejich krytí, pročež bylo obratem zlikvidováno a konvoj bez dalších obtíží dorazil k paláci. Útok zahájili členové jednotky Zenit v Kábulu, kteří zničili komunikační uzel a znemožnili tak afghánským jednotkám v paláci nebo Kábulu vyslat varování nebo žádat o posily.

Zatímco se operativci v Kábulu vydali ke svým cílům, hlavní útočná skupina zahájila útok na palác. Jednotka Zenit a Muslimský Batalion, podporované BVP a kryté masivní palbou systémů ZSU, systematicky, úspěšně a s minimálními ztrátami smetly vnější obranné pozice kolem paláce včetně zakopaných tanků. Skupina Alfa mezi tím šplhala do paláce po nejstrmější stěně pahorku, která jako jediná nebyla zaminovaná, protože to obránci považovali vzhledem k její nepřístupnosti za zbytečné. Operace zatím vycházela na výbornou a momentu překvapení se dařilo maximálně využít.

 

Shilka

Mít za sebou v boji pár kompletů ZSU-23-4 Shilka je k nezaplacení.

 

Problém nastal ve chvíli, kdy se hlavní skupina včetně transportérů dostala po přístupové cestě do palebných sektorů těžkých kulometů, umístěných v oknech samotného paláce. Střely z kulometů probíjely pancíře tehdy ještě slabě chráněných BVP, jedno po druhém vyřazovaly z boje a kosily příslušníky Specnaz, kteří se snažili dostat z a od vozidel a krýt, především pak "Zenity", kteří byli na špici útoku. Většinu zasažených od okamžité smrti zachránily neprůstřelné vesty a helmy a mnoho z nich dále bojovalo, nicméně počet zraněných narůstal a bojeschopnost klesala. I přesto se však útočníkům podařilo znovu převzít iniciativu, především díky kompletům ZSU, které konečně dorazily a potlačily palbu těžkých kulometů a příslušníkům Skupiny Alfa, kteří zdolali svah a zapojili se do bojů. Specnazům se nakonec podařilo dostat až k paláci a proniknout dovnitř.

 

Specnaz

Příslušník Specnaz v boji.

 

V jeho spletitých chodbách na ně však čekalo ještě 100-200 příslušníků Aminovy stráže, kteří se rozhodně nehodlali vzdát. Nastal urputný boj za masivního využití granátů a hlavně obrovský chaos, během kterého docházelo i k přestřelkám mezi jednotlivými skupinami Specnaz. Mnoho z nich, především pak příslušníci jednotky Zenit, bylo z předchozích bojů zraněných a v různém stavu, navíc byli rozzuřeni kvůli předchozím ztrátám a odhodláni střílet po všem, co se pohne. Obětí palby vlastních lidí se stal i sám plukovník Bojarinov, přičemž není známo, zda se do palby připletl nešťastnou náhodou, nebo zda si jej někdo spletl s nepřítelem kvůli jeho afghánské uniformě a cíleně jej zastřelil ve snaze nenechávat za sebou zajatce ani svědky. Nakonec se podařilo palác dobýt a zajmout Amina, zraněného během finálních bojů. Ačkoli byl prezident Amin zajat živý, z paláce živý nevyšel. Není známo, jestli později podlehl svým zraněním nebo zda byl následně někým (a pokud ano, tak kým) cíleně zabit. Obětí útoku se staly i obě Aminovy děti - jeho jedenáctiletý syn zemřel krátce po ukončení bojů na zranění, způsobená ručním granátem, jeho dcera byla zraněna rovněž, avšak přežila.

 

Storm

Tato fotografie dle některých zdrojů zachycuje přímo účastníky operace.

 

I přes ne zcela hladký průběh byla operace úspěšná. Podařilo se dobýt veškeré určené cíle a zlikvidovat prezidenta Amina. Dle oficiálních informací byly navíc ztráty na sovětské straně minimální; údajně zahynulo 5 operativců KGB, 6 příslušníků Muslimského Batalionu a 9 výsadkářů a 32 operativců KGB bylo zraněno. Zcela jiný pohled nabízí Vasili Mitrokhin, archivář KGB, který v roce 1992 emigroval na západ a vzal s sebou rozsáhlou sbírku svých poznámek, samozřejmě obsahujících spoustu tajných informací; dle jeho záznamů v bitvě zahynulo kolem 100 příslušníků Specnaz. Kde je pravda samozřejmě neví nikdo kromě hrstky lidí, sedících ve zdobených kancelářích Kremlu a archivních záznamů, bezpečně ukrytých ve sklepích hluboko pod nimi. Obránců padlo na 400, což představovalo valnou většinu jejich celkového počtu. Palác byl zdevastován bojem a hlavně požárem, který následně vypukl, nikdy nebyl zrekonstruován a dodnes zůstává opuštěný.

 

Kreml

Kanceláře a archivy tohoto komplexu skrývají mnoho tajemství...

 autor: Griffon