Bude povinná vojna nebo nebude !

 05. 07. 2014      Zábava

Je potřeba začít vymezením pojmů základní vojenská služba a branná povinnost což je hlavní kámen úrazu při vzniku fám. Povinná základní vojenská služba tak jak si ji pamatujeme nebo pamatují naši otcové a dědové byla zrušena 31.12.2004 a  v nejbližších letech pravděpodobně zavedena nebude.

Branná povinnost nikdy zrušena nebyla a platí i v dnešních dnech. V případě ohrožení státu by proto i v dnešních dnech čekal povolávací rozkaz všechny  muže a ženy ve věku 18-60. Současný zákon je nastaven tak, že v případě faktického ohrožení státu je odvodné řízení řešeno až v případě kdy je vládou vyhlášen stav ohrožení. Tento fakt v praxi znamená mnoha dnů až týdnů zpoždění než by první lidé byli připraveni k boji a obraně. Novela zákona má urychlit tyto procesy odvodů a zrychlit uvedení občanů do bojeschopnosti. V žádném případě to ale neznamená že bude znovu zavedena vojna čímž si jistě mnoha lidí oddechne.

Na odlehčenou se nyní podívejme jak vlastně taková vojna vypadá :-) Vždyť to jsou přeci jen samé přehlídky, parády a hlavně peníze !

 autor: Redakce