Den vítězství

 08. 05. 2017      Military Články

Oslavy konce druhé světové války se liší v závislosti na daném území. Například v zemích, jako je Dánsko, Belgie či Nizozemí se tento svátek slaví již 5. května. Ve Francii, zemích Commonwealthu, v Česku a Slovensku, v Polsku (od roku 2015) a v Pobaltí se Den vítězství slaví 8. května. Rusko a zbytek zemí SSSR se raduje o den později čili 9. května. Tato rozdílnost v datu je dána tím, že když se těsně před půlnocí podepisovala bezpodmínečná kapitulace 8. května 1945 v Berlíně, tou dobou již byl v Moskvě nový den - 9 minut po půlnoci.

02

:-)

U Ruska ještě na chvíli zůstaneme. To je specifické svými vojenskými přehlídkami, jenž na Den vítězství pořádá na Rudém náměstí. V posledních letech se světem rozlétla nová tradice tzv. Nesmrtelného pluku. Její účastníci v průvodu nesou fotografie svých rodinných příslušníků nebo blízkých, jenž zemřeli v 2.světové válce. Tento movement si získal popularitu napříč kontinenty a nyní se slaví ve více než sedmi stech městech ať už v USA, Rusku, Německu nebo i Mongolsku.

03

Nesmrtelný pluk

V Československu se Den vítězství slavil prvně 9. května (rozhodnuto tak bylo v roce 1951). Tak tomu bylo až do roku 1990, kdy se oslavy přesunuly na 8. května. Historií změn prošel i samotný název, neboť původně se svátek jmenoval – Den osvobození do fašismu, následně v roce 2000 to byl Den osvobození a čtyři roky na to se název změnil na Den vítězství.

04

Titulní strana deníku Daily Mail z 8. května 1945

Ve Spojených státech amerických se slaví Den vítězství jako připomínka pořážky Japonska. Tento svátek připadá na 2. září. Stejný svátek slaví i Jižní a Severní Korea, akorát o 2 až tři týdny dříve.

01

Oslava vítězství nad Japonskem na newyorském Times Square

V cizích jazycích se Den vítězství označuje různě – anglicky je to Victory Day, rusky Den Pobedy, francouzsky Jour de la Victorie.

05

Oslavy v ulicích Londýna z 8.května, kde lidé čekají na Churchilův projev