Elita naší armády, 601.skss

 30. 06. 2014      Zábava

Zajímavé video ze cvičení našeho nejelitnějšího útvaru. Ne nadarmo patří 601. skss k těm nejlepším z nejlepších a dostat se k nim není vůbec jednoduché.

601. skupina speciálních sil je nedílnou součástí Vojenského zpravodajství a v rámci resortu Ministerstva obrany České republiky je jediným reprezentantem speciálních sil. Tato jednotka poskytuje strategický nástroj, jenž svými jedinečnými schopnostmi významně přispívá k zabezpečení bezpečnosti a obrany naší země.

Svojí bohatou historií a především vynikajícími výsledky a úspěchy v soudobých vojenských operacích si 601. skupina speciálních sil vybudovala značné renomé a to nejen v rámci ozbrojených sil České republiky, ale i v zahraniční komunitě speciálních sil. Svými schopnostmi, dovednostmi, přístupem k plnění zadaných úkolů a vysokou profesionalitou představuje tato jednotka také hodnotný a efektivní příspěvek České republiky do mezinárodních operací Severoatlantické aliance, případně jiných koaličních uskupení našich spojenců.

Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří projevujete zájem o speciální síly a náš útvar. Zájem veřejnosti reprezentovaný návštěvností těchto internetových stránek, jakož i Vašimi příspěvky, nám dodává pocit hrdosti a je pro nás obrovskou motivací a povzbuzením do další práce, kterou chápeme jako své poslání a službu naší vlasti.

Doufám, že informace, které naleznete na těchto stránkách, pro Vás budou užitečné a přínosné.

DUM SPIRO SPERO
(motto jednotky)

zdroj: www.601skss.cz


 autor: Redakce