EM dělo - aneb jak to bude dál?

 02. 02. 2018      Military Články

Elektromagnetické dělo neboli railgun je střelná zbraň napájená elektrikou, v níž vodivý projektil urychluje Lorentzova síla vzbuzená silným elektrickým impulzem. Podrobněji: EM dělo se skládá ze dvou vodících kolejnic, ty jsou připojeny ke zdroji elektrického napájení. Elektrický obvod zbraně se uzavře vložením projektilu mezi kolejnice. Elektorony putují od záporného pólu skrze jednu kolejnici na projektil a přes kolejnici druhou na kladný pól zdroje. Projektil urychlovaný skrze Lorenzovu sílu vytváří elektrický proud procházející kolejnicemi.

Jak EM dělo funguje

Historie tohoto děla je však mnohem starší, než si myslíme. Již 1. dubna 1919 si francouzský vynálezce Louis Octave Fauchon-Villeplee nechal zaregistrovat americký patent na elektrické dělo, které fungovalo na bázi lineárního motoru. Lineární pohyb vykonává posuvný pohyb v horizontální nebo vertikální poloze. Jako jeden z polohovacích systémů se liší od rotačního pohybu, který vykonává většina elektromobilů. Patent byl vydán v červenci 1922 jako patent no. 1,421,435 "Electric Apparatus for Propelling Projectiles" (elektrický přístroj pro vystřelování projektilů). Tohoto nápadu se chytil v období druhé světové války Joachim Hänsler. Koncem roku 1944 byla vypracována teorie umožňující Luftwaffe vydat specifikaci zbraně. Rychlost projektilu obsahujícího 0,5 kg výbušnin měla být 2000 m/s. Děla měla být namontována v bateriích po šesti, schopných vystřelit 12x za minutu. Nicméně studie z roku 1947 tvrdily, že taková zbraň funguje pouze teoreticky, k napájení by totiž potřebovaly energii odpovídající osvětlení půlky Chicaga. V roce 1950 Mark Oliphant zahájil konstrukci světově největšího homopolárního generátoru. Ten byl použit při napájení největšího elektromagnetického děla (to bylo používáno jako vědecký nástroj).


Konečně v roce 2014 byl představen Americkým námořnictvem US Navy na palubě lodě USS Millinocket prototyp elektromagnetického děla ráže 155 mm. Poslední známý test EM děla proběhl v listopadu v roce 2016 na pevnině. Testovaný prototyp vystřeluje 10 kg projektily s úsťovou rychlostí Mach 6 (7 350 km/h) na vzdálenost až 180 km. Projektily mají po opuštění hlavně energii 32 MJ a čelí přetížení 45 000 G. Původně však dělo mělo být testováno na palubě transportní lodi USNS Trenton v roce 2016, nicméně toto testování bylo odloženo. Pokud však k testování nedojde EM dělo by mělo být nainstalováno na torpédoborec USS Lyndon B. Johnson třídy Zumwalt, které disponují potřebným elektrickým výkonem i na provoz dvou EM děl.

railgun

Railgun - EM dělo

Hlaveň děla vydrží až 400 výstřelů, plánovaným cílem je ovšem dosažení výstřelů 1000. Dále námořnictvo pracuje na zvýšení kadence palby. Současné prototypy dosahují šesti až deseti ran za minutu. Také se pracuje na zvýšení odolnosti naváděcích systémů projektilů proti vysokému přetížení. Railgun v budoucnu mají střílet HPV (Hyper Velocity Projectile). Pomocí prvků pro vedení projektilu v hlavni, tedy sabotů, bude možné HPV použít i v námořních kanonech Mark 45 (127 mm), AGS (Advanced Gun System; 155 mm) a dokonce i v samohybných houfnicích M109 Paladin (155 mm).

 autor: Tereza