Generál von Saucken seřval Hitlera, Rusové ho pak zmrzačili

 20. 05. 2016      Military Články

Dietrich von Saucken by mohl být považován za prototyp pruského generála. Přísný, s monoklem, vždy dokonale upravený. Za první světové války byl sedmkrát raněn, dostal několik vysokých vyznamenání. V únoru 1945 však už viděl zcela jasně, že válka je prohraná a musí skončit. Když si ho povolal Hitler do svého bunkru, vznikla rychle velmi napjatá situace.

Už při příchodu bylo dusno. Saucken si ponechal svůj důstojnický meč, což bylo v přítomnosti vůdce zakázáno. Nepozdravil zdviženou pravicí, jak předepisoval protokol, ale jen prostým zasalutováním. Štáb kolem Hitlera byl ze Sauckena nervózní. Hitler ale jakoby to přehlédl a šel rovnou k věci.

feneál
( generál von Saucken )

Požadoval, aby Saucken bránil Prusko proti Rusům do posledního muže a náboje. Saucken to čekal a nijak neprotestoval. Ovšem Hitler pak dodal: „A budete se hlásit u gauleitera Forstera.“ Gauleiteři byli vysocí představitelé nacistické strany, kteří vládli v jednotlivých krajích Třetí říše. Hitler tím dal generálovi jasně najevo, že je podřízen straně, a nikoliv vrchnímu velení. Velení už totiž Hitler přestal zcela důvěřovat.

Saucken přistoupil ke stolu s mapami a vší silou udeřil do stolu. „Nemám v nejmenším úmyslu, můj Vůdče, poslouchat příkazy nějakého gauleitera,“ oznámil mu, jakoby mluvil s nějakým vojínem. Za mnohem menší prohřešky už byli popraveni mnozí jiní velitelé. V bunkru zavládlo hrobové ticho, všichni důstojníci zírali na Hitlera. Ten k překvapení všech jen zašeptal: „Tak si velte sám, jak chcete.“ Okolo stojící generálové byli v šoku, tohle si k Hitlerovi nikdo nedovolil za celou válku. Saucken bez pozdravu odešel.

 uker
(Hitlerův bunker, po válce)

Saucken skutečně splnil rozkaz a velel svým mužům v beznadějných bojích až do konce války. Odmítl odletět speciálním letadlem do Berlína, místo toho do něj umístil raněné vojáky. Věděl, co znamená, když ho zajmou Rusové. Ti skutečně generála po kapitulaci nijak nešetřili. Byl vyslýchán tak, že skončil na vozíku. Deset let byl zavřen v ruských lágrech. Po návratu do vlasti se dal na malování a žil v ústraní.

dasmda
(unavení sovětští vojáci spí na ulicích hlavního města Pruska -Königsberg)

Dietrich von Saucken nebyl odbojářem, nekul proti Hitlerovi pikle ani nevystupoval proti režimu. Byl jednoduše voják, který na první místo stavěl své muže a svou povinnost. Jako jeden z mála byl ale schopen se postavit samotnému Hitlerovi. Odmítl se zachránit a dobrovolně zvolil zajetí, mučení a deset let v žaláři. Přitom stačilo nastoupit do letadla a odletět do bezpečí…

 autor: Redakce