Genocida Arménů

 31. 05. 2017      Military Články

24. dubna 1915 započalo systematické vyvražďování arménské populace Turky, které do dnes známe jako Arménskou genocidu.

01

Arméni brání svou vlast proti Turkům, 1915

Předehrou této větší genocidě byla série menších genocid, které proběhly v letech 1895/1896, kdy turecký sultán Abdülhamid II. nechal vyvraždit v rámci tzv. arménských řeží 80 až 300 tisíc Arménů. Nenávist mezi Armény a Osmanskou říši se začala prohlubovat, přičemž ještě v roce 1909 došlo k dalšímu masakru 30 tisíc Arménů. Je důležité zmínit, že tyto genocidy měli na svědomí mladoturci. V jejich velení byli Tři pašové Talat Paša, Enver Paša a Džamal Paša, kteří nakonec uskutečnili onu velkou genocidu.

02

Arménští civilisté pochodují do nedaleké věznice v doprovodu tureckých vojáků

Před první světovou válkou Osmanská říše přišla o 85% svého evropského území. Následně během války se Turci střetli s ruskými vojáky, se kterými prohráli a ze svého neúspěchu obvinili Armény. Vláda mladoturků tak začala vytvářet vojenské oddíly – čete, které se skládaly převážně z bývalých kriminálníků.

03

Mrtvá holčička v poušti u Aleppa

Ve dnech 24. a 25. dubna 1915 bylo zatčeno 2345 významných Arménů, odpovědných za údajnou arménskou revoltu ve Vanu. Všichni byli bez soudu popraveni. Poté komanda čete začala deportovat Armény ze sedmi východních provincií do koncentračního tábora v Aleppu. Do něj však putovaly jen ženy a děti, neboť všichni muži byli na místě popraveni.

04

Děti v koncentračním táboře v Aleppu

Na konec svého putování do koncentráku se však dostala jen hrstka „šťastných", protože cestou většinu zabili buď samotní příslušníci komand čete, nebo hlad, zima, žízeň, nemoci, Turci žijící ve městech, skrze které pochod šel.

05

Pozůstatky Arménů zmasakrovaných v Erzincanu

Pokud se našli tací, kteří tuto pouť přežili, byli následně posláni do tábora Dajr az-Zaur v Mezopotámii a pokud i to přežili, vyhnali je do pouště, kde neměli nejmenší šanci, nebo je nahnali do jeskyní, polili benzínem a zapálili. Takto zemřelo přes dvě třetiny obětí genocidy, které se dnes odhadují na 1,5 miliónu lidí.

06

Arménští sirotci v roce 1922

Do dnešních dní Turci odmítají připustit, že by se jednalo o genocidu. Podle tureckých představitelů se jedná o nutné oběti „občanské války" a kolaborace Arménů. Tato genocida je však mezinárodně uznána velkým množstvím států, mezi kterými se nachází i Česká republika.