Georgij K. Žukov - nekompromisní hrdina SSSR

 17. 07. 2016      Military Články

V 15 letech se vyučil kožešníkem a roku 1915 byl povolán do carské armády, kde začínal jako vojín jezdeckého pluku. V 1. světové válce byl 2x vyznamenán a povýšen na četaře. Po Říjnové revoluci bojoval v Rudé armádě a vstoupil bolševické strany, pozdější Komunistické strany.

V roce 1930 už velel brigádě, nastalo však období Velkého teroru a čistek. Žukov přežil, protože se zachoval zcela jinak než všichni ostatní. Začal si stěžovat na všechny strany, dokonce i samotnému Stalinovi, což mu zřejmě zachránilo život, po úspěšné bitvě u Chalchyn Golu si jej Stalin dokonce velmi oblíbil. V 30. letech působil ve funkci velitele jezdecké brigády, později jezdecké divizi a v žebřičku hodností neustále stoupal.

03
Mongolské jednotky při japonském protiútoku na západním břehu řeky Chalchyn Gol - 1939

Sloužil na Dálném Východě, kde bojoval proti japonské armádě na mongolské hranici až do roku 1939. Vše začalo jako běžná šarvátka na hranicích a rychle vyústilo v opravdovou válku. Japonci zaútočili s 80 000 muži, 180 tanky a 450 letouny. Tento útok vyústil do rozhodující bitvy u Chalchyn Golu. Zde Žukov napodobil Hannibalovu taktiku a během několika dnů byli Japonci poraženi. Za tuto operaci získal své první vyznamenání s titulem Hrdina Sovětského svazu.

V roce 1940 se stal armádním generálem a v lednu 1941 byl jmenován náčelníkem generálního štábu Rudé armády a zástupcem ministra obrany. Na jaře 1941 varoval Stalina před hrozbou německého útoku a spolu s maršálem Semjonem Timošenkem vypracoval plán předběžných opatření včetně návrhu preventivního protiúderu, který však nebyl schválen.

01
Karikatura „přátelství“ Hitlera s Stalina, všichni víme jak to nakonec dopadlo…

V době napadení Sovětského svazu byl Žukov odeslán k Jihozápadnímu frontu, kde zorganizoval první sovětský protiútok proti útočníkům Němcům. V srpnu 1941 organizoval za cenu obrovských ztrát protiútoky na znovudobytí města Jelňa východně od Smolenska, město nakonec padlo září 1941. Tři dny na to už organizoval jakožto vrchní velitel obranu Leningradu. V říjnu 1941 nahradil Ivana Koněva ve funkci velitele Západního frontu, který bránil hlavní město Moskvu.

Okamžitě se snažil obnovit souvislou obranu, která byla v předešlých dnech zcela rozvrácena velkým obklíčením sovětských vojsk. Nařídil též popravy dezertérů a zbabělců. Řídil také přesun jednotek z Dálného Východu. Při protiútoku Rudé armády, zahájeném 5. prosince 1941, zahnala Rudá armáda německé jednotky o 125 až 150 kilometrů zpět na západ od Moskvy.

03
Čerstvé sovětské posily v Moskvě, Prosinec 1941

Roku 1942 byl jmenován zástupcem Vrchního velitele J. V. Stalina, dostal se na vrchol. Z titulu své funkce představitele Hlavního stanu vrchního velení společně s A. Vasilevským koordinoval činnost Jihozápadního, Donského, Stalingradského a Voroněžského frontu během bitvy u Stalingradu, kde se začátkem září neúspěšně pokusil ohrozit levé křídlo 6. armády a probojovat se ze severu do Stalingradu.

V lednu 1943 zorganizoval operaci Jiskra, šlo o proražení německé blokády Leningradu. Po úspěšném částečném prolomení leningradské blokády byl povýšen do hodnosti maršála SSSR jako vůbec první armádní generál během Velké vlastenecké války. Poté naplánoval a koordinoval průběh bitvy v Kurském oblouku a na ni navazující operaci Kutuzov. Organizoval součinnost a velel frontu při osvobozování Ukrajiny a jejího hlavního města Kyjeva. Dále pak naplánoval a posléze velel největší sovětské ofenzivě 2. světové války v Bělorusku v létě 1944, šlo o operaci Bagration. V závěrečném období války naplánoval a provedl Viselsko-oderskou operaci. Hitler byl zrovna 3 dny po smrti a Žukov 2. května 1945 obsadil hlavní město Třetí říše - Berlín.

05
Umělecké ztvárnění sovětských vojáků při operaci Jiskra

S maršálem Ivanem Stěpanovičem Koněvem dne 8. května 1945, jakožto pověřený zástupce Vrchního velitele Rudé armády J. V. Stalina, přijal německou kapitulaci, po 2. světové válce se stal prvním vrchním velitelem sovětské skupiny vojsk během poválečné okupace Německa. Stalin jej po válce nejprve jmenoval vrchním velitelem pozemních vojsk, záhy se však jeho popularity začal obávat a v roce 1946 jej sesadil na funkci velitele Oděského vojenského okruhu.

Po Stalinově smrti se stal náměstkem ministra obrany, v září 1954 velel tajné vojenské operaci, při které byl proveden první výbuch vodíkové pumy na území SSSR. V roce 1955 se stal ministrem obrany SSSR. Poté se snažil fušovat i do politiky, moc mu to nešlo a bylo mu nařízeno domácí vězení. Později při změně hlavy SSSR roku 1964 se nakrátko objevil na veřejné scéně, ale mnohé zákazy ohledně vystupování na veřejnosti zůstaly. Přispíval tak alespoň do různých časopisů a novin.

55
Georgij Konstantinovič Žukov

Zemřel 18. června 1974 v Moskvě. Byl pohřben se všemi vojenskými poctami u Kremelské zdi. Byla po něm pojmenována Vojenská velitelská akademie protivzdušné obrany v Kalininu. V roce 1996 byl vytvořen řád G. K. Žukova.

 autor: Redakce