Hobartovy legrácky - stroje, které výrazně pomohly spojeneckým vojskům při vylodění v Normandii

 07. 04. 2018      Military Články

Dne 6. června 1944 se v rámci operace Overvold vylodila spojenecká vojska na březích Normandie. Tomuto vylodění však předcházely složité přípravy a samotná invaze vyžaduje specializovanou techniku. Vývojem takové techniky se zabýval i důstojník tankových vojsk, schopný technik a hrdina 1. světové války, sir Percy Cleghorn Stanley "Hobo" Hobart. Právě on přišel s myšlenkou, že k úspěchu spojenecké invaze značně přispěje možnost rychlé dopravy tanků na normandské pláže.

Důvodem proč se sir Hobart zabýval vývojem specializované a schopné techniky bylo neúspěšné vylodění u Dieppe. Ačkoliv se jeho stroje na první pohled nezdály být nijak výjimečné, byly bytelné a funkční. Ke svému projektu využil americké Shermany, které vybavil clonou z pogumovaného plátna a dvěma lodními šrouby, díky nimž dopluly až k břehům. Po vylodění poskytly důležitou palebnou podporu proti německým jednotkám bránícím francouzské pobřeží.

HF Hobart

Percy Hobart

Ovšem předtím svou techniku podrobil testům, které následoval řádný výcvik a školení vojáků. Pro tato cvičení vznikla speciální jednotka tzv. 79. obrněná divize, které velel samozřejmě sir Hobart. Členové ostatních se technice vysmívali a technice už nikdo neřekl jinak než Hobart's Funnies (Hobartovy legrácky). Samozřejmě v průběhu invaze tito vojáci sami pocítili, jak důležitá Hobartovy stroje jsou.

Celý útok sám Hobart naplánoval krok za krokem, aby mohl předejít problémům a nástrahám, které na spojenecké vojsko čekaly. V první řadě se tedy stroje musely dostat až na pobřeží. K tomu posloužil DD Tank M4 Sherman. Zástěny z impregnované plachtoviny zaručily zvýšení výtlaku, a tak bylo možné dostat na břeh i střední tanky. M4 Sherman byl navíc menší cíl než například tanky s plováky. Pohyb DD tanku na hladině zajišťovaly dva lodní šrouby, poháněné od zadních napínacích kol pomocí úhlových převodovek. Na souši už stačilo jen zástěny shodit a tank mohl pokračovat v boji. Nutno podotknout že DD tanky byly nasazeny na všech plážích a většina zvládla svůj úkol úspěšně. HF 5

DD Tank M4 Sherman

V další fázi akce měly Hobartovy legrácky poskytnout útočící pěchotě blízkou palebnou podporu. Aby se však tanky na pláži nezabořily navrhl Hobart soupravu Bobbin, kterou připevnil k ženijním tankům Churchill AVRE. Ta se skládala z nosné konstrukce a bubnu s umělou textilní vozovkou vyztuženou ocelovými pláty. Při pohybu tank vozovku odmotával, za ním se tedy mohla vydat další pásová i kolová vozidla.

HF Churchill-AVRE-Bobbin-tank

Churchill AVRE

Dalším problémem byly miny, které se podařilo odstranit systémem přidělaným na tank a označovaným jako flail tank. Buben s ocelovými kladivy upevněný na dvou ramenech v přední části tanku roztáčel pomocný motor. Kladiva tloukla do země před tankem a miny ze země vytloukla. Tento nápad pocházel od jihoafrického důstojníka kapitána Abrahama du Toita, nicméně ho Hobart prosadil, vylepšil a využil při invazi.

HF1


Následně měla hobartova technika za úkol překonat a zničit betonové pevnosti a překážky. Na tento úkol Hobart upravil pěchotní tanky A22 Churchill, ze kterých nechal odmontovat kanony, jenž nahradil vrhačem náloží Petard ráže 290 mm. Nálož těchto petard získala název "Flying Dustbin" (létající popelnice) byla složena z 16 kilogramů trhaviny. Kromě toho však měly tanky za úkol dopravit vojáky a poskytovat jim díky silnému pancéřování a rozměrné korbě poskytoval dostatečnou ochranu. Tudíž se vojáci mohli soustředit na rozmístění demoličních náloží.

FH2


Tanky Churchill ARC (Armoured Ramp Carrier) a Churchill Fascine měly za úkol překonávat vlnolamy, které byly vysoké třeba i 5 metrů. Když byly  vlvolamy příliš vysoké, byly při překonávání využity dva tanky, kdy první tank najel na druhý a hravě vlnolam překonal. Další z užitečných Hobartových legrácek byl tank Chuchill Crocodile, který byl přestavěn na plamenometný tank. Dosah plamenometu tohoto tanku byl 120 metrů. Na jeden sekundový zášleh spotřeboval 20 až 25 litrů zápalné směsi, která hořela i na vodě. Významnou Hobartovou legráckou byly i jeřábní vyprošťovací tanky, které měly za úkol odstraňovat odtažením z cesty porouchané stroje.

 

 autor: Tereza