Jak (ne)přežít výbuch granátu

 10. 04. 2016      Military Články

Klasická situace, může se stát každému z nás. Takhle jste na zahradě, hned vedle vašeho luxusního bazénu a hrajete si s dvěma nezajištěnými granáty… všichni známe, ne? Co se ale nestane, něco Vás vyruší a vy samozřejmě oba upustíte. Jeden spadne do vody, druhý rovnou pod nohy. Kam skočíte, abyste si zachránili život? Vrhnete se do vody nebo na zem?

Takže si to shrneme. Máme dvě situace ve, kterých se můžete ocitnout:

1)     jste na zemi a granát leží asi 5m od vás, nebo…

2)     jste ve vodě a granát je na dně bazénu, ve stejné vzdálenosti.

Kde máte větší šanci přežít? Ve vodě nebo na souši? Než začnete polemizovat, jak vlastně granát funguje? Granát je zbraň na bázi trhaviny. Jedná se o kovové těleso, které je naplněno explozivní látkou. Je složen z výbušniny a obalu, který se vlivem exploze rozlétává do okolí a v podobě střepin zasahuje cíl. To, co má smrtící účinek není jeho exploze, ale části pláště.

Princip granátu je jednoduchý:

  • uvolníte kroužek závlačky úderníku,
  • držením granátu svíráte v dlani pojistnou páku,
  • při hodu granátu se páka uvolní, od toho momentu už je granát nezastavitelný, to zpustí úderník a zpožďovací složku, klasicky je zpoždění 5 sekund,
  • jakmile složka prohoří až k trhavině dojde k explozi a do prostoru se rozletí střepiny.

gr

Schéma obraného ručního granátu s pojistnou pákou a časovým zapalovačem:
1 - kroužek závlačky úderníku
2 - pojistná páka
3 – úderník
4 – roznětka
5 - zpožďovací slož
6 – detonátor
7 - výbušná náplň
8 - střepina

Takže už víte jak je to s granátem, ale jak to bude s Vámi?! Pokud si vezmeme obyčejný granát například Mk2 (viz. Obr), má v plášti vzorek, což vytváří slabé místa (rýhy) kde se granát roztrhne a prakticky se tak uvolní do prostoru 40 střepin (vyvýšeniny).

Nejlepší strategií na souši je tedy dostat se co nejdále od granátu a lehnout na zem hlavou od výbuchu. Tím zmenšíte zasažitelnou plochu svého těla na minimum a navíc jste „chráněni“ chodidly. Pokud jste tedy asi 5m od výbuchu je šance, že Vás zasáhne střepina menší než 1%!

grě
(ruční granát Mk2)

Z tohoto úhlu pohledu je ovšem zůstat ve vodě absolutně bezpečné. Je známo, že klasické kulky (střepiny) ve vodě nemají nějaký větší účinek, obyčejná munice se zastaví na méně než 2 metrech, tak silný je odpor vody. Takže, člověk ve vodě má nulovou šanci, že ho zasáhne střepina. Je to jasné, skočíme do vody, ne ?

Problém ale nastává s explozí. Když jste na vzduchu, tlak z exploze nemá takový účinek jako ve vodě. Vzduchu je plyn, jednoduše stlačitelný, tlaková vlna nemá velký efekt. S vodou je problém, ta je prakticky nestlačitelná a tlaková vlna vyvolaná explozí se skrze ni bude šířit až k vašemu tělu. Kde se nachází Vaše plíce, uši nebo střeva, ve kterých už nějaký plyn je.

Co, že to způsobí, ptáte se? Vaše nohy a ruce budou v pořádku. Jak jsem ale naznačil dříve, plyn je stačitelný, takže se tlaková vlna plně opře do vašich plic a nadělá s nimi pořádnou paseku. Není náhodou, že někteří rybáři (pytláci) loví ryby výbušninami.

gr3
(lov ryb výbušninami)

Takže jak byste si vybrali nyní? Ano, na souši máte malou šanci, že chytíte střepinu… ale pokud skočíte do bazénu, pod vodu, budete si ji užívat až do konce svého života, protože v ní už zůstanete, navždy.

 autor: Redakce