Jamato - ocelový obr císařského námořnictva

 02. 04. 2016      Military Články

Jamato byla bitevní loď japonského císařského námořnictva, pojmenovaná po staré japonské provincii Jamato. Byla první lodí své třídy. Spolu se svou sesterskou lodí Musaši, byly největší a nejlépe vyzbrojené bitevní lodě, které kdy byly postaveny. Lodě nesly děla ráže 460 mm, tedy největší děla, která kdy byla na loď použita.

Stavba

Třída Jamato byla stavěna po japonském odmítnutí Washingtonské deklarace po roce 1936, která měla omezit námořní zbrojení.

Projekční práce na třídě Jamato začaly v roce 1934. Stavba lodi probíhala v loděnici v Kure, ve speciálně upraveném doku, aby bylo dodrženo přísné utajení. Na vodu byla Jamato spuštěna v srpnu 1940 a do služby vstoupila v polovině prosince 1941. Původně bylo plánováno postavit celkem pět lodí této třídy. Třetí lodí byla Šinano, která byla po bitvě u Midway dokončena, byla upravena a dokončena jako letadlová loď. Nepojmenovaný trup čtvrté jednotky byl sešrotován v roce 1943, v době, kdy byl ze 30% hotov. Pátý kus třídy Jamato, jehož stavba měla začít v roce 1942, nakonec ani nezačal. Podobně jako v Německu s nástupci třídy Bismarck, se i v Japonsku uvažovalo o ještě grandióznější konstrukci s děly ráže 510 mm, jejichž příprava ale byla v roce 1942 zastavena.

Třída těchto lodí byla navrhována tak, aby měla převahu nad jakoukoliv americkou bitevní lodí té doby. Při volbě ráže 460 mm pro hlavní děla, hrál určitou roli i fakt, že kdyby se Američané rozhodli postavit podobně vyzbrojené lodi, jejich očekávaná velikost by jim nedovolila bezproblémové proplutí Panamským průplavem. Navíc pro zmatení zahraničních rozvědek, byly kanóny Jamato pojmenovány jako 40,6cm a pravá ráže děl byla před veřejností utajována. Vše fungovalo tak dobře, že ještě v roce 1945 Američané věřili, že Jamato má kanóny ráže 406 mm a výtlak okolo 45 000 tun, tedy podobné parametry jako americká třída Iowa.

stavba lodi
(stavba lodi Jamato)

Před stavbou lodi musel být suchý dok v Kure prohlouben a nosnost jeho jeřábů zvýšena na 100 tun. Dok byl částečně zastřešen, aby byla loď lépe skryta. Většina pracovníků doku nevěděla o skutečných parametrech stavěné lodi a také když byla Jamato spuštěna na vodu, neproběhla žádná slavnost.

Ve službě

Jamato byla vlajkovou lodí admirála Isoroku Jamamota od února 1942. V červnu 1942 byla Jamato součástí hlavního svazu při útoku na Midway. Lodě se však nakonec do bitvy u Midway nezapojily. Jamato poté zůstala vlajkovou lodí ještě asi rok, než jí v této roli vystřídala její sesterská loď Musaši. Jamato se pak vrátila do doků v  Kure, kde byla posílena její výzbroj a instalován radar, kvůli rostoucímu významu letectva při bojích v Pacifiku.

V prosinci 1943 byla Jamato při přesunech poškozena torpédem americké ponorky USS Skate. Oprava poškození trvala až do dubna 1944. Při těchto opravách byla ještě více posílena protiletecká obrana.

V červnu 1944 se Jamato zúčastnila bitvy ve Filipínském moři. V říjnu 1944 se zúčastnila bitvy v zálivu Leyte, během níž poprvé vystřelila ze svých hlavních děl proti nepříteli. Během leteckých útoků zde Jamato lehce poškodily dva zásahy pumami, zatímco její sesterská loď Musaši, která byla hlavním cílem bojů, byla potopena. Po návratu domů byla opět posílena protiletadlová.

uhýbajíce
(Jamato kličkující mezi pumami)

Plán sebevražedné mise Ten-gó

Autorem sebevražedného výpadu v rámci operace Ten-gó pětačtyřicetiletý námořní kapitán, který byl obdivovatelem nacismu a horlivého zastánce samurajských tradic. Plán operace počítal s vysláním lodí seskupených kolem Jamato k Okinawě na „speciální útočnou operaci“. Lodě měly být vybaveny pouze palivem pro cestu tam – s návratem se nepočítalo a paliva byl nedostatek.

Jamato spolu s doprovodem měla najet na břeh, zničit americké výsadkové síly a působit jako dělostřelecká baterie až do vyčerpání munice nebo svého zničení. Poté se měli přeživší přídat k pozemním obráncům ostrova a bojovat jako pěchota.

Operace Ten-gó byla součástí současně probíhající první operace Kikusui – série společných sebevražedných útoků letadel císařské armády a námořnictva na lodě u Okinawy. Mnozí členové velení měli proti operaci Ten-gó námitky, neboť bylo nepředstavitelné, že by lodě bez leteckého krytí dokázal doplout až k Okinawě a celá operace byla vnímána jako pouhé plýtvání lidmi i materiálem. Návrh však prošel a operace byla schválena.

krasavice
(Jamoto v celé své kráse)

Svoji roli při schválení operace zřejmě sehrála i nevraživost mezi armádou a námořnictvem (armáda posměšně nazývala Jamato „plovoucím hotelem pro líné admirály“). Námořníci se chtěli „zachovat tvář.“ Bylo by neobhajitelné, kdyby Jamato přečkala prohranou válku netknutá.

Koncept operace Ten-gó ale nebyl v císařském námořnictvu ničím novým. V červnu 1944, po americké invazi na Saipan, se měla bitevní loď Jamaširo vydat na podobnou sebevražednou misi jako obří transportér s posilami pro Saipan. Po bitvě ve Filipínském moři ale Japonci uznali, že Saipan je ztracen a operace byla zrušena.

Poslední plavba

1. dubna 1945 se s americkým vyloděním na Okinawě přiblížil i zánik Jamato. Z přístavu Tokujama vyplula Jamato 6. dubna, jako hlavní loď svazu, aby se na sebevražedné misi probila k Okinawě, napadla zde americké invazní svazy a po najetí na pláž fungovala do svého zničení jako nepotopitelná baterie. Zbytek svazu tvořil lehký křižník Jahagi a 8 torpédoborců. I přes nepřítomnost letecké podpory se mnoho japonských důstojníků stále domnívalo, že loď Jamato je nepotopitelná.

Krátce po vyplouvání z Vnitřního moře byl japonský svaz zpozorován americkými ponorkami. Druhý den po vyplutí, 7. dubna, bylo proti Jamato a jejímu doprovodu vysláno 386 letadel, která ji ve 12:30 napadla. Piloti torpédových bombardérů dostali instrukce, aby útočili na příď a záď, kde byla loď slaběji pancéřová. Útočit také měli jen z jedné strany, aby se loď převrátila.

Jamato zasáhlo přibližně 8 pum a 12 torpéd. Už ve 14:23 se převrhla a její muniční sklady explodovaly. Hřib, který při explozi vznikl, byl viditelný dokonce i z nejjižnějšího japonského ostrova Kjúšú. Když se Jamato potopila, zbývalo jí k Okinawě stále ještě celých 200 km. Při potopení lodě zahynulo 2 475 členů posádky, zatímco 269 zachránily japonské torpédoborce.

výbuch
(výchu skladiště)

Dělostřelectvo jiných lodí nehrálo při potopení Jamato žádnou roli. Potopení největší postavené bitevní lodi leteckými útoky potvrdilo důležitou změnu v námořní válce, k níž za druhé světové války došlo. Ve funkci „královny moří“ a nejdůležitější lodi každé floty byla bitevní loď nahrazena lodí letadlovou. To se projevilo už dříve při britském útoku na Taranto, potopení britského bitevního křižníku HMS Repulse a bitevní lodě HMS Prince of Wales japonským letectvem i při potopení dalšího bitevního obra — Musaši.

K dalším bitevním lodím a křižníkům, které v akci zničil výbuch jejich vlastního muničního skladiště se tak přidal i japonský námořní obr Jamato.

 autor: Redakce