Japonské válečné zločiny - Pokusy na lidech, chemické zbraně a Jednotka 731

 22. 08. 2016      Military Články

Mnoho lidí nabývá dojmu, že zločincem Druhé světové války bylo hlavně Nacistické Německo. Přitom k japonským válečným zločinům tohoto období došlo v mnoha asijských zemích během období japonského militarismu. Některé z těchto incidentů jsou popisovány jako asijský holocaust nebo japonská zvěrstva. Japonská armáda z 30. a 40. let je často přirovnávána k armádě nacistického Německa z let 1933-45 kvůli rozsahu utrpení, které způsobila. Velké diskuse se také točí kolem úmrtnosti válečných zajatců a civilistů pod japonskou okupací.

Útok na Pearl Harbor, Malajsko, Singapur a Hong Kong

Článek 1 Haagských úmluv III z roku 1907 o zahájení války říká, že je zakázáno zahájení nepřátelských akcí proti neutrálním mocnostem, bez předchozího a výslovného upozornění, buď ve formě odůvodněného vyhlášení války nebo ultimáta s podmíněným vyhlášení války.

Článek 2 dále uvádí, že skutečnost válečného stavu musí být neutrálním mocnostem oznámena neprodleně a nesmí vstoupit v platnost ve vztahu k nim dříve, než po obdržení oznámení, které však může být dáno telegraficky.

01
Útok na Pearl Harbor z pohledu japonských letadel

Japonští diplomaté plánovali oznámit USA třicet minut před útokem na Pearl Harbor dne 7. prosince 1941, ale místo toho bylo americké vládě doručeno hodinu poté, co útok skončil. Tokio zaslalo japonskému velvyslanectví ve Washingtonu oznámení o 5000 slovech ve dvou blocích, ale přepis zprávy trval příliš dlouho a vše se zdrželo. Některé konspirační teorie viní amerického prezidenta Roosevelta, že nechal útok ochotně umožnit s cílem vytvořit záminku k válce, ale pro toto tvrzení není žádný věrohodný důkaz. Den po útoku na Pearl Harbor Japonsko vyhlásilo USA válku a Spojené státy v reakci vyhlásily válku Japonsku ve stejný den.

Současně s útokem na Pearl Harbor napadlo Japonsko britskou kolonii Malajsko a bombardovalo Singapur a Hong Kong, to vše bez vyhlášení války nebo ultimáta. Oba státy, USA a Británie, byly přitom v době napadení Japonskem neutrální.

02
Americká loď Arizona v plamenech, Pearl Harbor

Masové zabíjení

Podle odhadů zabili japonští vojáci v letech 1937 a 1945 kolem 3-10 milionů lidí. S největší pravděpodobností se jedná o 6 milionů osob. Jen v samotné Číně bylo v letech 1937–45 zabito zhruba 3,9 milionů Číňanů, většinou civilistů, jako přímý důsledek japonských operací a 10,2 milionu v průběhu války. Nejznámějším případem je Nankingský masakr 1937-38, kdy bylo japonskou armádou zmasakrováno 300 000 civilistů a válečných zajatců. Japonci také během Druhé čínsko-japonské války Japonci podnikali tzv. politiku zabíjení i vůči různým menšinám v Číně.

V jihovýchodní Asii na Filipínách měl Manilský masakr v únoru 1945 za následek 100 000 mrtvých civilistů. Odhaduje se, že alespoň jeden z 20 Filipínců zemřel během okupace rukou Japonců.

02
Příkop plný čínských civilistů zabitých japonskými vojáky, 1938.

Pokusy na lidech

Zvláštní japonské vojenské jednotky prováděly v Číně pokusy na civilistech a válečných zajatcích. Nejvíce vešla ve známost Jednotka 731, která byla zřízena na příkaz samotného císaře Hirohita. Oběti byly podrobovány pokusům, včetně neomezených vivisekcí (pitva zaživa), amputací bez anestézie a testování biologických zbraní. Anestezie nebyla používána, protože se věřilo, že by anestetikum negativně ovlivnilo výsledky experimentů.

Pro přesné zjišťování léčby omrzlin byli vězni ponecháni venku v mrazivém počasí s odhalenými pažemi a pravidelně poléváni vodou dokud paže neomrzly. Paže byla později amputována, lékař mohl proces opakovat na horní části paže oběti po rameno. Poté, co byly obě paže pryč, se lékaři přesunuli k nohám, dokud nezůstala jen hlava a trup. Oběť byla následně použita k experimentům s morem a patogeny.

06
Pokusy při nízkých teplotách

Podle jednoho z odhadů mají pokusy Jednotky 731 na svědomí 3 000 mrtvých. Podle dalších zdrojů desítky tisíc až 400 000 Číňanů zemřelo na dýmějový mor, choleru, antrax a další nemoci jako následek japonské biologické války. Nejvyšší důstojníci jednotky 731 nebyli po válce za válečné zločiny stíháni výměnou za předání výsledků svého výzkumu spojencům. Údajně dostali odpovědné pozice v japonském farmaceutickém průmyslu, lékařských školách a ministerstvu zdravotnictví.

Byl zaznamenán i případ pokusu na lidech v Japonsku samotném. Nejméně devět z 11 členů posádky přežilo havárii amerického bombardéru B-29 na Kjúšú 5. května 1945. Velitel bombardéru byl od posádky oddělen a poslán do Tokia k výslechu, zatímco ostatní přeživší byli převezeni do anatomického oddělení university Kjúšú, kde byli vystaveni vivisekci nebo zabiti.

03
Jedna z mnoha obětí Jednotky 731

V posledních měsících Druhé světové války plánovalo Japonsko použít mor jako biologickou zbraň proti civilistům přímo v USA v San Diegu v Kalifornii během operace noční třešňové květy v naději, že by se mor rozšířil americkou populací jako teror, a tím by byly USA odrazeni od útoku na Japonsko. Akce byla naplánována na noc 22. září 1945, ale Japonsko se o pět týdnů předtím vzdalo.

V roce 2006 bývalý lékař císařského námořnictva Akira Makino řekl, že byl povolán jako součást svého výcviku provádět od prosince 1944 do února 1945 vivisekce na asi 30 civilních vězních na Filipínách. Operace zahrnovaly amputace.

05
Příslušníci jednotky 731

Použití chemických zbraní

Podle historiků od začátku roku 1938 začala císařská armáda celoplošně používat fosgen, chlor, lewisit a chlorpikrin (červený) a od poloviny roku 1939, yperit (žlutý) jak proti Čínské národní straně, tak i čínským komunistickým jednotkám.

Císař Hirohito podepsal objednávky upřesňující použití chemických zbraní v Číně. Například během bitvy o Wuhan na přelomu léta a podzimu 1938 povolil císař použití toxických plynů ve 375 různých případech, navzdory Haagským úmluvám.

07
Japonští císařští vojáci v Plynových maskách a gumových rukavicích při chemickém boji v Číně při bitvě o Šanghaj

Dalším příkladem je bitva o Jičang v říjnu 1941, ve které dělostřelecký regiment pomáhal japonským jednotkám 1 000 granáty žlutého plynu a 1 500 granáty červeného plynu proti Číňanům. Tato oblast byla plná čínských civilistů, které nebylo možné evakuovat. V oblasti bylo asi 3 000 čínských vojáků z toho 1 600 bylo zasaženo. Japonská zpráva uvedla, že "účinek plynu se zdá být značný".

V roce 2004 byly v australských národních archivech objeveny dokumenty, které dokazují, že na Kajských ostrovech, ve východní Indonésii, byl v listopadu 1944 na australských a holandských zajatcích testován plynný kyanid.

 

Vzácné záběry, které zachycují výše zmíněný Nankingský masakr. Záběry pořídil americký pastor, který v Nankinku pracoval mezi léty 1917 až 1940.

 autor: Redakce