Jeden člověk, 2. světová válka a 3 armády - Neuvěřitelný příběh

 20. 01. 2016      Military Články

Yang Kyoungjong (/: Jang Kyoncon :/) byl korejským vojákem a během Druhé světové války bojoval ve třech armádách, za Japonce, Němce a ke konci války i za Rusi. Vše skončilo roku 1944, kdy byl mladý Korejec zajat Americkými výsadkáři. Při revizi zajatců se na vše přišlo…

Yang byl odveden jako branec do Císařské japonské armády ve svých 18-ti letech, samozřejmě, že ne dobrovolně, té době byla Korea pod nadvládou Japonska. Za Zemi vycházejícího slunce bojoval rok proti Rusům, než byl v bitvě o Khalkhin Gol zajat Sovětskými jednotkami a poslán do tábora nucených prací.

Když se však SSSR ocitlo pod tlakem Říšské německé armády v roce 1942, donutili Korejce aby za ně bojovali. On a další asijští „soudruzi“ tedy bojovali na Východní frontě s Němci, ne však na slouho. Nepřál mu osud a znova po jednom roce byl zajat, tentokrát Wehrmachtem, v roce ´43 během Třetí bitvy o Charkov a donucen, pro změnu, bojovat pro Němce. Yanga poslali do okupované Francie v s mnoha dalšími sovětskými zajatci, známí jako „Východní batalión.“ Byli umístěni v Normandii, blízko pláže Utah. Po vylodění spojenců byl náš hrdina zajat Americkými výsadkáři v červnu 1944.

Američani si ho samozřejmě všimli, byl nahlášen jako „Asiat v německé uniformě, který s nimi nijak nekomunikuje.“ Později byl Yang poslán do tábora ve Státech. Po propuštění na konci války, se usídlil ve státě Illinois, zde také žil až do své smrti v roce 1992. Měl rodinu a dva syny a dceru, o svém dobrodružství během svého života nikdy nemluvil. Tento člověk si doslova zažil svou Světovou válku, protože bojoval ve 3 armádách, na 2 kontinentech a nakonec se ocitl na druhé straně Zeměkoule než byla jeho rodná země.

 autor: Redakce