Josef Mašín - Ať žije Československá republika!

 24. 08. 2016      Military Články

Narodil se v Lošanech u Kolína jako jediný syn sedláka. Absolvoval gymnázium a vystudoval Zemskou střední školu hospodářskou. Asi rok také navštěvoval rakousko-uherskou důstojnickou akademii, přednášky však byly nesmyslné, probírala se taktika boje napoleonských válek.

Mašín se nepohodl s jedním, řekněme slušně, omezeným starým důstojníkem, který, když zapomněl o čem právě mluví, dokončil popis strategie slovy „Säbel hoch und hurrah!“ tedy „Šavle hore a hurá!“ Když se ho tento oficír později tázal na něco z vojenské taktiky, Mašín odpověděl touto geniální a průkopnickou replikou. Zanedlouho si musel balit své věci, protože byl z akademie propuštěn…

01
Příslušníci Rakousko-Uherské armády

V dubnu 1915 byl Mašín odveden a zařazen k pěšímu pluku a odvelen na ruskou frontu. Zde už následující měsíc v květnu přeběhl do ruského zajetí a 3. ledna 1916 se přihlásil do Československých legií. V letech 1916 až 1921 pak bojoval v Československých legiích v 1. československém střeleckém pluku a podobně jako mnozí ostatní přestoupil na pravoslavnou víru a v souvislosti s tím přijal jméno Vladimír. V bojích byl několikrát raněn a několikrát vyznamenán. Bojoval v bitvách u Zborova, u Bachmače a na Transsibiřské magistrále.

Po návratu do Československa demobilizoval, ale na začátku roku 1920 se stal štábním kapitánem pěchoty ČS armády. V roce 1922 absolvoval granátnický kurs v Milovicích. Sloužil u dělostřelců v Českých Budějovicích, v Jindřichově Hradci a později, roku 1928, u 1. dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova v Ruzyni a to až do roku 1939. Mašín měl se svou ženou Zdenou tři děti: Ctirada, Josefa a Zdeňku.

03
Naši legionáři na Transsibiřské nagistrále

14. března 1939 byl Mašín suspendován a obžalován pro vzpouru, když se odmítl podrobit rozkazu neklást odpor okupantům, i když bylo jeho konání v rozporu s rozkazem vrchního velení, zamýšlel Mašín vyhodit do povětří sklad zbraní v ruzyňských kasárnách, tak aby nepadly do rukou Němců. Neváhal ani fyzicky napadnout své nadřízené, kteří mu v jeho úmyslu bránili. Po obsazení Československa nacistickým Německem se pokoušel o sabotáže, zprvu samostatně, později v rámci odbojové organizace Obrana národa. Společně s pplk. Josefem Balabánem a škpt. Václavem Morávkem vytvořil zpravodajskou skupinu Tři králové. Pomocí velké sítě spolupracovníků skupina sbírala významné informace, které potom předávali vysílačkou naší československé exilové vládě do Londýna. Kromě toho shromažďovali zbraně a prováděli sabotáže. Podle některých svědectví se Mašín podílel na vydávání ilegálního časopisu V boj.

Je 1š. května 1941, pplk. Josef Mašín, škpt. Václav Morávek a četař František Peltán vysílají důležitou depeši do Londýna, rutina. Ovšem krátce po odvysílání prvních vět se ozval zvonek. Za dveřmi stála početná přepadová skupina gestapa. Všichni uvnitř začali ničit veškeré depeše a vysílačku, dokonce stihli odvysílat zprávu o své situaci. Mašín se rozhodl bránit.

01
Mašínova fotografie z období působení v odboji

Prudce rozrazil dveře a vystřelil na prvního gestapáka nejblíže dveřím, zasáhl ho do břišní oblasti. Mašína kryl střelbou ze dveří Morávek. Tomu se však naneštěstí vzpříčil náboj v hlavni. Toho využil další gestapák, který postřelil Mašína, který se na to skácel rohožku. Okamžitě se na něj několik gestapáků vrhlo. Při rvačce upadl Mašín ze schodiště a při pádu si zaklínil nohu mezi zábradlí, což zapříčinilo její zlomení v bérci. Mašín se ještě naposledy pokusil zastřelit, v tom mu však bylo zabráněno. Zbraň však pevně svíral v ruce a teprve, až když mu gestapáci prostřelili zápěstí, jeho sevření povolilo.

Ve vážném stavu byl Mašín převezen sanitkou do SS lazaretu. Morávek ještě stihl přirazit dveře gestapákům před nosem. Ti dveře rozmlátili sekyrou. Morávkovi s Peltánem nezbývalo než spustit se po tenkém ocelovém laně, které jim sloužilo jako uzemnění pro vysílačku, z okna dolů. Peltán si při doskoku těžce pohmoždil obě nohy a Morávek si o uzlík na lanu nařízl prst, který si později musel stejně uříznout.

05
Dům v Čiklově ulici, kde byl zatčen pplk. Josef Mašín. Šipkou označeno okno, odkud uprchli škpt. Václav Morávek s četařem Františkem Peltánem.

Mašín byl zatčen německým gestapem v podvečer hned po přestřelce v domě ve druhém patře v ulici Pod Terebkou (dnešní Čiklova 19) v Praze-Nuslích. Po zatčení byl Mašín při výsleších krutě mučen. Přesto byl jedním z mála zatčených, kdo se v Petschkově paláci s gestapáky pral, při jednom výslechu složil k zemi gestapáka Soppu, který byl vyhlášeným surovcem. Za Mašínem gestapáci chodili minimálně po dvou a k výslechu byl přiváděn ve svěrací kazajce. V době jeho pobytu v lazaretu v Podolí se Morávek několikrát pokusil o jeho vysvobození. Chtěl pro něj poslat sanitní vůz. Den předtím, než měla sanitka přijet, se Mašín pokusil skleněnou nádobou omráčit gestapáka, který jej hlídal u jeho nemocničního lůžka. Gestapák však uhnul a zpacifikoval jej. Za tento pokus o vzpouru si vysloužil přeložení na Pankrác, takže se pokus o jeho osvobození nezdařil.

Morávek učinil ještě několik pokusů, které avšak všechny selhaly. Nepomohla ani depeše do Londýna, aby se britská strana pokusila vyměnit dva zajaté německé důstojníky za Mašína a Balabána. Londýn se však nevyjádřil. Mašín se v cele neúspěšně pokusil o sebevraždu, kdy úmyslně narazil hlavou na topení. Hlavu si rozrazil, ale úraz pro něho nebyl smrtelný. Podruhé se pokusil si prokousnout tepnu, ani to se mu nepodařilo. Během ročního pobytu na Pankráci po četných a krutých výsleších zcela ztratil svou lidskou podobu, Mašín přišel o všechny vlasy a tělo mu pokrývaly hnisavé rány. Gestapáci mu dokonce ukázali jeho ženu, se kterou bylo rovněž surově zacházeno. Také k němu přivedli zmučeného Balabána, Mašín však ani přes toto nic na své spolupracovníky nevyzradil.

Když byl 27. května 1942 v Praze proveden atentát na Reinharda Heydricha, chtěli po Mašínovi gestapáci, aby atentát odsoudil. Mašín prohlásil, že lituje toho, že Heydricha nemohl zabít on sám. Měsíc na to byl 30. června odsouzen k trestu smrti a na Kobyliské střelnici v Praze popraven. Pouta Josefu Mašínovi popravčí odmítl sejmout a podle výpovědi svědků se hrdě postavil do pozoru vzdor svým spoutaným pažím a zvolal: „Ať žije Československá republika!“

01

Jeho žena Zdena byla také vězněna gestapem několik měsíců. V roce 1953 byla během soudního procesu odsouzena k dvaceti pěti letům vězení za pomoc při protikomunistické činnosti jejích dvou synů, za schvalování těchto činů a za napomáhání ilegálnímu útěku členů odbojové skupiny bratří Mašínů za hranice. Zemřela ve vězení tři roky poté.

Po Druhé světové válce byl Josef Mašín povýšen in memoriam do hodnosti brigádního generála a v květnu 2005 in memoriam do hodnosti generálmajora.

 autor: Redakce