Karel Janoušek - Zapomenutý hrdina

 30. 10. 2016      Military Články

Karel Janoušek se narodil 30. 10. 1893 v Přerově Karlu a Adelheid Janouškovým. Dvouletý Karel však záhy přišel o matku.  Svá studentská léta prožil Karel na přerovském gymnáziu. Byl hudebně nadaný a jako violista působil v gymnaziálním studentském orchestru. Po maturitě pracoval až do začátku první světové války u firmy svého vzdáleného příbuzného.

2. června 1915 narukoval do rakousko-uherské armády, absolvoval školu pro důstojníky pěchoty Opavě a pak jako jednoroční dobrovolník bojoval s pěším plukem 57 na italském a ruském bojišti, kde byl 2. července 1916 zajat.

01

14. října 1916 vstoupil do československých legií v Rusku. Působil převážně u 1. čs. střeleckého pluku, kde postupně působil na postu velitele čety, roty a praporu a zúčastnil se mimo jiné bojů u Zborova, Kazaně, Krasnojarska a Tajšetu, během nichž byl dvakrát zraněn a pětkrát vyznamenán.

Do zahraničí (Francie) odešel v půlce listopadu 1939. V Paříži zastával funkci přednosty III. (leteckého) odboru Československé vojenské správy, tedy faktického velitele čs. letectva. Následně se vypradoval až do hodnosti brigádního generála. Z hroutící se Francie spolu s dalšími čs. letci evakuoval do Velké Británie v roce 1940. Na britských ostrovech byl v té chvíli hodnostně nejvyšším představitelem čs. letectva a tak se stal jeho nejvyšším představitelem.

03

Funkci inspektora československého letectva ve Velké Británii (kterou získal v roce 1940) divizní generál Janoušek vykonával plných pět. 17. května 1945 byl králem Jiřím VI. povýšen do hodnosti Air Marshal. Stal se tak jediným československým občanem, který dosáhl hodnosti maršála.

Jeho příbuzní byli zavražděni nacisty v koncentračních táborech.
Krátce po únorovém převratu byl nejprve přeložen do výslužby a později jej Státní bezpečnost vyprovokovala k pokusu o emigraci, při kterém jej zatkla. V následném vykonstruovaném procesu byl odsouzen nejprve k 18 letům těžkého žaláře, degradaci na vojína, ztrátě akademického titulu a vyznamenání. Nakonec byl trest zvýšen na 19 let.

02

Karel Janoušek si svůj trest odpykával na Borech, v Opavě, v Leopoldově a na Ruzyni, přičemž za údajný pokus o útěk z Bor, byl odsouzen k doživotnímu. Byl propuštěn na základě velké prezidentské amnestie 9. května 1960. Za mřížemi strávil plných 12 let a 10 dní.

Protože přišel o veškerý majetek a byl mu přiznán jen minimální důchod, pracoval pak jako inventurník. Do penze odešel v roce 1967 ve věku 74 let.  Zemřel tři roky na to tři dny před svými nedožitými narozeninami.

Za svůj život i po něm byl vyznamenán čtyřiceti československými, ruskými, jugoslávskými, rumunskými, polskými, francouzskými, britskými, americkými a norskými řády a vyznamenáními.

 autor: Redakce