KOMANDO nejtěžší bojový kurz AČR

 08. 02. 2016      Military Články

Za otce kurzu lze jednoznačně považovat generála Aleše Opatu. Generál Opata s nápadem na uspořádání Komanda přišel a také stanovil určení kurzu:

  • Rozvíjí velitelské schopnosti vybraných důstojníků, praporčíků a rotmistrů, po kterých se vyžaduje efektivní jednání ve funkci velitele malé jednotky (družstvo, četa) v reálném taktickém prostředí za psychického a fyzického stresu blížícímu se reálnému boji.
  • Důraz je položen na rozvoj individuálních velitelských dovedností a zvyšování schopnosti plánovat, řídit a vést malé pěší, mechanizované, výsadkové a aeromobilní jednotky v síle družstva a čety.

První kurz probíhal na jaře 2005 ve vojenském újezdu Boletice.

Jak již bylo řečeno, kurz Komando je určen hlavně pro velitele. Jak pro stávající, tak i pro ty, kteří se jimi teprve stanou. Je jedno pořekadlo: „Nejsou špatní vojáci, jen špatní velitelé“. A možná na tom něco bude. Velitelské schopnosti musí mít člověk v sobě. Nedají se naučit, jen prohloubit a zdokonalit. Velitelská funkce není pro každého a ne každý ji chce zastávat. Zodpovědnost velitele za své muže je někdy obrovská.

Komando jde ale trochu jiným směrem. Vše se děje pod extrémním fyzickým a psychickým tlakem. „Absolutní nedostatek spánku a nejistota co nás čeká“, to byla nejčastější slova účastníků kurzu. Ospalost, únava, vyčerpání, nejistota. To jsou stavy, do kterých vás Komando spolehlivě dostane.

 autor: Redakce