Kompilace - IED výbuchy

 02. 03. 2016      Military Články

IED je zařízení, umístěné nebo vyrobené improvizovaným způsobem, obsahující destruktivní, smrtelně nebezpečné, škodlivé, pyrotechnické nebo zápalné chemické látky. IED je určené k ničení, zneschopnění a provádění rušivé činnosti nebo k odvedení pozornosti. Může obsahovat vojenský materiál, ale zpravidla je sestaveno z nevojenských součástek. Velkou hrozbou je především z toho důvodu, že většina jednotek plní své úkoly mimo základnu a s tím jsou spojeny přesuny do cílových míst, na kterých je právě použití IED povstalci nejpravděpodobnější.

I tato primitivní zbraň procházela svým vývojem. Nejdříve byla převážná většina těchto bomb odpalována pomocí elektrických kabelů. Američtí vojáci se naučili sledovat prostor, odhalovat tyto kabely a zabíjet ty, kteří byli na jejich druhém konci. V dalších letech téměř polovina těchto bomb byla odpalována na dálku s použitím mobilních telefonů, dálkových ovládání dveří a poplašných zařízení automobilů nebo dálkových ovládání dětských hraček. Přibližně třetina amerických vojáků zabitých a dvě třetiny zraněných v prvním roce po oficiálním ukončení války v Iráku byly oběti těchto bomb. Přitom zranění byla natolik vážná, že vyžadovala zdravotnický odsun. Podle posledních oficiálních statistik jsou největší ztráty koaličních vojáků připisovány právě těmto zbraním.

 

 autor: Redakce