Maskování - část 2.

 29. 11. 2017      Military Články

V minulém díle jsme svou pozornost soustředili na maskovací oděv vojáka a dále na zamaskování vojákova obličeje a míst, kde by mohla "zasvítit" vojákova nezamaskovaná kůže. V 2. části článku zmíníme, jak lze  narušit siluetu postavy a charakteristických tvarů zbraně, nebo  jak zabránit prozrazení skrze hluk a pachy. Poslední část článku bude věnována dalším prostředkům, které vojákovi pomáhají při maskování. Jsou jimi například dým, nátěry a dekorační maskování

Narušení siluety postavy a tvarů zbraně
Další fází při maskování vojáka je narušení siluety hlavy a ramen. K tomuto účelu se hodí především maskovací šála, síťka na přilbě, klobouk anebo kus staré maskovací sítě. Za síťku na přilbě či za pásky a upínací řemeny na pokrývce hlavy a stejnokroji je možné uchytit jutový materiál, zbytky maskovací sítě či větývky a trsy trávy. Vždy je však potřeba důsledně volit odstíny maskovacího materiálu podle barvy terénu, ve kterém se budeme pohybovat. Další zásadou je, že přehnané maskování má podobný demaskující účinek jako nedostatečné maskování. Dále by bylo záhodné vyhnout se kovovým a skleněným předmětům, které by mohli odrážet světlo.

Ghillie-suit

Je důležité rozbít i charakteristické tvary zbraně. K tomuto účelu se dá využít izolační páska, která se nalepí příčně přes charakteristické součásti zbraně, jako ne například hlaveň, pažba nebo zásobník. Dále se dají využít proužky juty či oděvů nebo kousky maskovacích sítí.krylon7

 

Hluky a pachy
Neopomenutelnou součástí maskovaní je ovšem i zabránění prozrazení vojáků kvůli nadměrnému hluku nebo pachu. Nejvíce hluku vydává, hlavně při přesunu, bojová technika, veškeré její kovové součástky by tedy měly být obaleny jutou tak, aby při pohybu o sebe necinkaly. Dále je také potřeba zabránit prozrazení kvůli pachům, nejvíce prozrazující mohou být výfukové plyny z automobilů, vůně teplé stravy, nebo odér z odpadků, ty se zakopávají mimo základnu. Omezené by mělo být i kouření a používání parfémovaných prostředků. Členové elitních speciálních jednotek tedy nepoužívají ani pastu a mýdlo, člověk dlouho žijící v přírodě tyto pachy snadno rozezná.

Dým, nátěry a dekorační maskování
Důležité je rozhodně i maskování vojenské techniky. K tomu se využívá dýmu. Většinou neslouží k utajení existence nějakého objektu, ale brání zjištění počtu, tvaru, rozměrů a samozřejmě zamíření. Za druhé světové války se v dýmových clonách ukrývaly před bombardováním celé továrny. K účelům zadýmování slouží zařízení, které bývá součástí bojové techniky, případně pyrotechnické prostředky.

Většina techniky AČR je opatřena stálými deformačními nátěry. Ty mají za úkol snižovat vizuální rozlišení ze strany protivníka přibližně o 30 %. Základní metodou maskování zbraňových systémů jsou tedy tzv. deformační nátěry s použitím kaseinových barev. Jedná se o speciální umyvatelné emaily, jejichž životnost nepřesahuje tři měsíce. Také v případě techniky rozlišujeme zimní a letní maskování.

t-72m4-cz-01

Nástin deformačního nátěru

Dalším druhem je tzv. dekorační maskování. Jedná se k zamaskování vojenské techniky používají sítě. Důležitou zásadou je, aby odstín maskovací sítě na technice odpovídal barvě porostu v pozadí. V opačném případě by spíše demaskovala. Ve volné přírodě je potřeba vyhledávat místa ve stínu stromů a křovin. Měla by být mimo cesty a pokud možno dál od okraje lesa. Ideální může být prohlubeň s pevným a suchým povrchem, ze které se dá snadno a rychle vyjet.

dekorační maskování

Maskovací sítě na technice

Nakonec budeme mluvit o speciálním maskování, které se týká infračerveného maskování.  Je  poněkud složitější problém zastínění bojové techniky proti odhalení infrakamerou. Velký význam pro obsluhu techniky může mít informace o tom, že byla právě zaměřena radiolokačními prostředky protivníka. K tomuto účelu slouží ani ne půlkilogramové zařízení malých rozměrů WARNS-1, které před několika lety vyvinul Vojenský technický ústav ochrany Brno.

infračervené

Infračervené maskování

 

V okamžiku, kdy jsme zaměřeni protivníkovým radiolokátorem, je potřeba okamžitě opustit místo naší dislokace, dříve, než se sem soustředí palba.

 

Zde se můžete podívat, jak funguje tanková dýmovnice. 

 autor: Tereza