Myši jako prostředky proti teroristickým útokům

 02. 12. 2017      Military Články

Teroristické útoky vyvolávají zájem o zkoumání nových metod pro udržení bezpečnosti, jak cestujících na letištích, tak ve vstupech vojenských základen a dalších míst. Někdy i speciálně vyvinutá technika může selhat, a tak na řadu přicházejí speciálně vycvičené myši a jejich ultra – citlivý čich.

Myši jsou součástí jednotky detekce bomby vytvořené izraelskou firmou BioExplorers. Eran Lumbroso vytvořil detektor výbušnin na bázi myší, zatímco sloužil v izraelském námořnictvu. Spolu se svým bratrem Alonem založil společnost a vybudoval zařízení, které vypadá podobně jako průměrný detektor kovů na letišti nebo celotělový skener.

mice

Laboratorní myši

Detektor je brána, kterou procházejí cestující. Na jedné straně brány jsou tři kazety, kde je ukryto kolem osmi myší, ti se střídají ve čtyřhodinových směnách. Při průchodu branou se nažene vzduch s pachem osoby, která prochází. Pokud myši zaznamenají pach jedné z výbušnin na, které jsou vycvičení, odběhnou do vedlejší komory, kde se spustí poplach. Stačí jen stopové množství, které ulpí na člověku při práci s výbušninou. K zabránění falešného poplachu, musí do vedlejší komory vběhnout najednou více myší.

bioexplorers-1

Nákres průběhu detekce

Vědci v laboratořích hlodavce naučili reagovat právě na výpary z drog a výbušnin. Pokud myši ucítí známý zápach, začínají utíkat na opačnou stranu. „Je to jako kdyby myši cítily kočku a unikaly," říká Eran. „Detekujeme únik." Na rozdíl od psů, kteří jsou často vyškoleny pro výbušniny a detekci drog, myši nevyžadují neustálou interakci se svými trenéry či ošetřujícími, aby je motivovali. Výsledkem je, že mohou žít v pohodlných klecích s neomezeným přístupem k jídlu a vodě. Každá myš bude pracovat ve dvou čtyřhodinových směnách denně a budou mít pracovní život 18 měsíců. Hladvci také mají na rozdíl od psů vyvinutější čich, zatím co psi mají 756 čichových receptorů, myši jich mají 1120.

88

Náhled do detekčního zařízení

Hlodavci mohou odhalit sledovanou látku ještě několik dní poté, co přišla do styku s kontrolovanou osobou nebo jejím oblečením. Podle výzkumníků se po deseti „sezeních" úspěšnost myší odhalovat cizí látky blíží 90 %. Kombinace více hlodavců a „nastavením" jiné citlivosti úspěšnost dosahuje     99 % a počet falešných poplachů je menší než 0,2 %.


Ačkoliv se tento postup zdá být, oproti skenerům, opravdu promyšlený, má i několik nevýhod, zabraňujících dalšímu rozšíření. Klece potřebují pravidelné čistění, další nevýhodou je malá životnost myší, ty by musely být trénovány po celou dobu jejich života. Velkou nevýhodou je, že myši jsou užitečné při detekci výbušniny, zároveň ale  nemohou nahradit stávající skenery a detektory kovů.

 autor: Tereza