Nacistická invaze do USA - 5 plánu útoků

 18. 07. 2016      Military Články

Titulek „Nyní musí US bojovat o svůj život,“ článek začíná slovy: „Díváte se na první Německé rakety války, které dopadly do půdy Western Hemisphere. Dříve než bude po všem, jistě sami uvidí mnohé podobné.“ I když to vypadá nesmyslně a titulek je až hysterický mnoho lidí si tehdy myslelo že Německé a Japonské jednotky jsou schopny zorganizovat a provést invazi do USA.

Nedostatečně informovaná veřejnost, útok na Pearl Harbor a nedávné přepadávání amerických konvojů, který pluly přes Atlantik, měly psychologický dopad, který v lidech útvořil pocit, že i invaze pevninských Spojených států amerických je možná. I když Německo ani Japonsko nemělo dostatečné suroviny nebo lidské zdroje provést tak okázalou operaci, strach zde byl.

Přestože idea invaze vypadala jakkoli bláznivě, pravdou zůstává, že vývoj a technologie směřovaly k tomu provést útok na významná města Severní Ameriky. Bylo by možné například použít bombardéry s dlouhým doletem, anti-radar technologií, které by byly vybaveny atomovými hlavicemi. Byl to také strach z Nacistického nukleárního útoku, který popohnal Spojené státy k tomu, aby přitvrdily na jejich cestě k získání vlastní „ultimátní“ zbraně dříve než nepřátelé.

Naštěstí k ničemu takovému jako atomový útok na US nikdy nedošlo. To však nijak nezlehčuje žádné další plány, které Nacisté chystali nebo už je realizovali. Následující plány invaze jsou představy redakce časopisu Life, který vzniky v době, která nebyla tak přátelská jako dnes a války byla krutou realitou…

PLÁN 1

01

Tento plán zahrnuje Japonský hop a skok severním Pacifikem. Šílený plán počítá i s útokem na Dutch Harbor, který se nachází na jihu Aljašky za pomocí Japonských letadlových lodí a Německých bitevníků. Poté by jednotky měly postupovat po Západním pobřeží, až dosáhnou Los Angeles. Na Americké pevnině si také můžete všimnout plochy s označením „5th Column“, což by měla být tajná Nacistická organizace nebo uskupení, které se utvoří přímo ve Spojených státech a podpoří Německou invazi, až přijde správný čas. Na co ty lidi tehdy nemysleli, že? Dále by na Východním pobřeží probíhaly nájezdy ve stylu zaútoč a uteč pomocí ponorek, bombardéru a válečných lodí. Plán je to pěkný, až na to že Oda neměla zdaleka takové kapacity aby zvládly útok na Východní natož Západní pobřeží. Vždyť nezvládli ani invazi na Ostrovní Británii.

PLÁN 2

02

Druhý plán počítal s frontálním útokem. Nejprve by se spojily Německé a Japonské síly, které by společně zaútočily na Pearl Harbor a poté na San Francisco, menší uskupení by také napadlo Los Angeles a na severu Seattle. Některé Japonské síly by dokonce měly plout směrem na Panamský průplav a pravděpodobně tak zamezit posilám, které by chtěli připlout z Atlantického oceánu.

PLÁN 3

03

Do třetice by se pohroma valila z Jihu. Námořnictvo by klamně napadlo Hawaii, kde by jistě proběhla bitva s Americkými jednotkami z Pearl Harboru. Mezitím by však hlavní voj postupoval jihem Tichého oceánu až by dosáhl Galapágských ostrovů. Darvin by se asi divil, kdy by viděl co by se dělo jen co by lodě minuly malé ostrůvku. Následoval by útok na pobřeží s obsazením Panamského průplavu. Jednotky by se poté otočily na Sever a vesele napadly LA, San Francisco a nakonec i Seattle. Západní pobřeží by bylo obsazeno za pomoci  5th Column, který jsme zmínili již dříve.

PLÁN 4

04

Ve čtvrtém plánu se Japonské loďstvo probojovalo Indickým oceánem až k Suezskému průplavu, které byl již obsazen Němci. Poté by nastal vítězný postup z Dakaru až do Natal v Brazílii. Odsud by měly jednotky postupovat na sever až do New Orleans. Tomu všemu by přecházely Německé výboje v SSSR, které by držely ruského medvěda daleko od Japonských pozic na dálném východě. Ve Středozemním moři by taky rejdilo námořnictvo Itálie a Vichystické Francie.

PLÁN 5

05

Opět, Japonské loďstvo se probojovalo až k Suezskému průplavu, kde už na ně čekací Němci aby se přeskupili a společně zaútočili Gibraltar, kterého si nikdo moc všímat nebude, protože Británie v tu dobu čelí silným leteckým náletům. Tady se plán komplikuje. Loďstvo ze severního moře je na cestě přičemž napadá Azorské ostrovy. Jednotky se z Gibraltaru rozdělují. Po vodě přes Madeiru a Kanárské ostrovy a po souši přes Dakar opět na vodu. Všechny tři větve se setkají při velkém a radostném Atlantickém Rendezvous. Odtud všichni jako jedna vlna útočí na Bermudy a poté na Norfolk, který je obsazen za pomoci diverzního uskupení 5th Column.

PLÁN 6

06

Začátek už známe Japonci přes Indický oceán a Suezský průplav za pomocí Němců. Japonci za pomocí Německých výsadků obsadí Gibraltar a později se všichni seskupí v severním moři. S Británií si nikdo vrásky nedělá protože, její loďstvo je zaneprázdněno bojem s Nacistickými ponorkami a letectvem. Postup severním Atlantikem je doprovázen obsazením Islandu, který chtěl být za Druhé světové války neutrální, ale Britové a později Američané jej obsadili právě z toho důvodu, že by mohl být obsazen Osou. Dále proběhne obsazení Grónska a následuje opravdu husarský kousek. Loďstvo se rozštěpí a jedna část bude postupovat řekou svatého Vavřince, druzí se vylodí v Hudsonová zátoce. Všichni společně s 5th Column provedou útok u Velkých jezer přímo v srdci Severní Ameriky.

 

Páni, to teda byly plány, ten poslední překvapil i mně. Člověk by řekl, že dnešní média píší o blbostech ale tohle je taky pěkný nářez. Můžeme být rádi, že se nic z toho nikdy nestalo, i když by asi ani nemohlo.

 autor: Redakce