Nacistické experimenty na lidech – základy moderní medicíny

 07. 09. 2016      Military Články

Pokusy na dvojčatech

Pokusy na dětech dvojčatech byly prováděny proto, aby poukázaly na určité podobnosti a odlišnosti v genetice dvojčat. Hlavní představitel experimentů byl známý Josef Mengele, který od roku 1943–1944 provedl pokusy téměř na 1 500 párech vězněných dvojčat v Osvětimi. Asi 200 osob tyto studie přežilo. Mengelův získaný obdiv k nacismu, který považoval za „jednoduchý politický koncept“, ho vedl ke kombinování studia medicíny a politiky. Získal doktorát za práci, která ukázala, že lidská rasa může být identifikována podle tvaru čelisti. Nacisty Mengelova studie velice zaujala, a tak byl převezen do Osvětimi v okupovaném Polsku. Dvojčata v táboře byla, podle Mengeleho výzkumu, uspořádána podle věku a pohlaví, během experimentů byla držena v kasárnách. Dvojčatům byly například do očí vpichovány injekce pro změnu barvy duhovky a dokonce i sešívána, aby vznikla siamská dvojčata.

01
Děti v Osvětimi

Pokusy transplantací kostí, svalů a nervů

V koncentračním táboře Ravensbrück, který byl určený především pro ženské vězeňkyně. Tábor se nacházel na severu Německa asi 90 km od Berlína. Pokusy probíhaly v zájmu německých ozbrojených sil. Šlo o studie kostí, svalů, regeneraci nervů a kostní transplantace z jedné osoby na druhou. Části kostí, svalů a nervů byly odstraňovány a BEZ použití anestetik. V důsledku těchto operací trpěly oběti intenzivními bolestmi, zmrzačením a trvalou invaliditou.

Pokusy zmrazení

V roce 1941 provádělo Luftwaffe pokusy se záměrem objevit prostředky na prevenci a léčbu podchlazení. Jedna studie nutila subjekty, aby vydržely v nádrži ledové vody až 5 hodin. Další studie umístila nahé vězně na několik hodin ven na vzduch o teplotě −6 °C. Kromě zkoumání fyzických jevů také experimentátoři vyhodnocovali různé metody znovu zahřátí přeživších. Pokusy zmrazení/podchlazení byly prováděny pro nacistické vrchní velitelství k nasimulování podmínek, při kterých armády trpěly na Východní frontě. Německá armáda byla špatně připravena na tak chladné počasí, totiž ruské počasí. Mnoho experimentů bylo prováděno na zajatých ruských vojácích. Nacisty totiž zajímalo, jestli jim jejich genetika umožňuje větší odolnost proti mrazu. Hlavním dějištěm byly koncentrační tábory Dachau a Osvětim.

02
Pokus zmrazení, pokusný Žid jako simulace letce Luftwaffe

Pokusy s malárií

Od února 1942 do dubna 1945 byly prováděny experimenty v koncentračním táboře Dachau k prověření očkování na léčbu malárie. Zdraví vězni byli infikováni komáry nebo injekcemi. Po nakažení byly na vězních testovány různé léky a zkoumána jejich účinnost. Na tyto pokusy bylo použito více než 1 000 lidí a více než polovina jich na následky zemřela.

Pokusy s hořčičným plynem - Yperitem

Od září 1939 do dubna 1945 bylo prováděno mnoho experimentů, aby se přišlo na nejúčinnější léčbu ran způsobených yperitem. Testované subjekty byly záměrně vystaveny hořčičnému plynu a dalším látkám, utrpěly tak vážné popáleniny a následně byly oběti testovány, aby se přišlo na to, jak nejefektněji popáleniny od hořčičného plynu zacelit.

03
Prvoválečná oběť útoku Yperitem

Pokusy s mořskou vodou

Od července do září 1944 byly prováděny experimenty v koncentračním táboře Dachau. Zkoumali tam různé metody, jak přeměnit mořskou vodu na pitnou. Například 90 Romů trpělo nedostatkem potravy a dostávalo k pití jen mořskou vodu. Testovaní byli tak dehydrovaní, že olizovali čerstvě setřené podlahy, aby se dostali k pitné vodě.

Pokusy se sterilizací

Zákon o prevenci geneticky vadných potomků byl schválen už v roce 1933. Zlegalizoval nedobrovolnou sterilizaci osob s onemocněním, které bylo dědičné: schizofrenie, alkoholová závislost, šílenství, slepota, hluchota a fyzické deformace. Do 4 let bylo sterilizováno 300 000 pacientů. Od března 1941 do ledna 1945 byly prováděny pokusy se sterilizací. Cílem experimentů bylo vyvinout takovou metodu sterilizace, která by mohla být použita ke sterilizaci miliónů lidí a zabrala by minimum času a úsilí. Pokusy byly prováděny pomocí rentgenového záření, chirurgie a různých léků. Byly sterilizovány miliony obětí. Nitroděložní injekce, o kterých se spekulovalo, že obsahují jód a dusičnan stříbrný, byly úspěšné, avšak měly nežádoucí účinky, jako bylo krvácení z pochvy, silné bolesti břicha a rakovina děložního čípku. Oblíbenou volbou sterilizace se tedy stala radiační léčba. V důsledku určitého množství ozáření nebyl člověk schopný vyprodukovat vajíčka nebo spermie. Záření bylo prováděno prostřednictvím rafinovaného podvodu. Vězni byli přivedeni do místnosti, kde vyplnili formuláře, což trvalo asi tak 2–3 minuty. Během té doby byla provedena radiační léčba, a tak byli vězni zcela neplodní, aniž by o tom věděli. Mnoho jich z radiace utrpělo těžké popáleniny.

04
Oběti často trpěly

Pokusy s jedy

Od prosince 1943 do října 1944 byly prováděny pokusy s jedy v koncentračním táboře Buchenwald, aby se prozkoumala působnost různých jedů. Tyto jedy byly tajně podávány pokusným lidem v potravě. Oběti zemřely v důsledku otravy, nebo byly prostě okamžitě zabity a podrobeny pitvě. V září 1944 byly stříleny jedovatými náboji, oběti trpěly a často zemřely.

Pokusy se zápalnými bombami

Asi od listopadu 1943 do ledna 1944 byly prováděny pokusy v koncentračním táboře Buchenwald, aby se otestoval vliv různých farmaceutických přípravků na popáleniny fosforem. Tyto popáleniny byly způsobeny vězňům fosforem ze zápalných bomb.

Výškové pokusy

Počátkem roku 1942 byli použiti vězni v koncentračním táboře Dachau k experimentům, které měly pomoc německým pilotům, kteří se museli katapultovat ve vysokých nadmořských výškách. Nízkotlaká komora obsahující tyto vězně byla použita k simulaci podmínek v nadmořských výškách až 20 000 m. Říkalo se, že se prováděla vivisekce (pitva zaživa) na mozcích obětí, které přežily počáteční experiment. 80 z 200 lidí zemřelo přímo a ostatní byli popraveni.

05
Pokus simulující obrovské nadmořské výšky

Následky pokusů

Spousta lidí zemřela následkem nacistických experimentů, zatímco mnoho jiných bylo po pokusech zavražděno kvůli pitvě. Ti, co přežili, byli často znetvořeni, trpěli trvalou invaliditou, slabými těly a orgány a byli psychicky rozrušeni. Ovšem například současné poznatky o tom, jak reaguje lidské tělo na ochlazování/mrazení, jsou založeny výhradně na nacistických experimentech. Toto spolu s nedávno použitými údaji z nacistického výzkumu o účinnosti fosgenového plynu se ukázalo být jako sporné a představuje etické dilema pro moderní lékaře, kteří nesouhlasí s metodami, díky nimž byla získána tato data. Podobná diskuze vznikla s použitím výsledků z testování biologických zbraní Jednotkou 731 Japonské císařské armády. Nicméně výsledky z Jednotky 731 USA utajovalo až do té doby, než doktorům byla udělena milost.

Osvobození koncentračního tábora, původní záběry spojenců. Varujeme záběry nemusí být pro slabší povahy, berte to na vědomí:

 autor: Redakce