Němci prchající z Ruska ničili koleje železničním vlkem

 29. 06. 2016      Military Články

Schienenwolf, někdy také nazývaný Schwellenpflug, je kolejní vůz opatřený na svém konci mohutným hákem. Ten za sebou vyrývá koleje ze země tak, aby byly nepoužitelné pro nepřítele. Ničitele kolejí začal vyrábět Kruppův koncern v roce 1942, protože právě tehdy začalo být jasné, že z Ruska se bude spíše ustupovat, než aby se dál dobývalo.

 

01Schienenwolf

Hák byl zapřažen za vagon a tažen dvěma lokomotivami. Pohyboval se po kolejích rychlostí 7-10 km/h. K obsluze byla potřeba jednotka o deseti mužích. Souprava byla vybavena také výbušninami a protileteckými kulomety a děly. Pražce byly zničeny vždy na sto procent, koleje ze 70 až 93 %.

08efektivita by byla...

Zajímavé je, že Rusové používali jiné rozpětí kolejí a také jiné pražce. Němci na obsazeném území museli přebudovávat železniční tratě, protože německé vlaky byly těžší než ty ruské. Museli také nahradit dřevěné pražce ocelovými. Když potom z Ruska ustupovali, ničili doslova své vlastní koleje, které tam před rokem nebo dvěma sami položili.

 autor: Redakce