Operace Dynamo a Dunkerský zázrak

 15. 12. 2016      Military Články

Operace Dynamo byla hromadná evakuace spojeneckých vojáků z pláží a přístavu v Dunkerque ve Francii, která proběhla mezi 27. květnem a 3. červnem roku 1940. Poté, co v bitvě u Dunkerque byly britské, francouzské a belgické jednotky obklíčeny německou armádou, byla 26. května nařízena evakuace. Winston Churchill charakterizoval události ve Francii ve svém projevu k poslanecké sněmovně jako „kolosální vojenskou katastrofu“, kdy „jádro a mozek britského expedičního sboru uvízl v Dunkerque“. Záchranu mnoha tisíců vojáků označil za „zázrak vysvobození“.

10. května 1940 byla zahájena německá ofenziva, která měla za cíl odříznou britské, francouzské a belgické síly. Velitel John Vereker (vikomt Gork), který v té době velel britským expedičním silám (BEF) přijal obraná opatření – vytvoření obrané linie na jihu. Přesto se však Němcům podařilo část jednotek od sebe oddělit.

01

Vikomt Gort - John Vereker, velitel britských expedičních sil

Po týdnu bojů Vereker uznal, že je třeba Spojence evakuovat. Avšak Churchill i francouzský premiér byli proti. Vydali rozkaz porazit německé jednotky a navázat spojení se zbytkem. Spojenci postoupili o 16 km a ztratili 46 tanků. Víc nedokázali. A tak Churchill usoudil, že evakuace opravdu bude nejvhodnější.

Gort vytvořil koridor o délce 60 km a šířce 10 km. Cílová stanice přístavní město Dunkerque. Bylo však ve hvězdách, zda se stihnou k přístavu dostat dříve než Němci. Pomoci jim mohl jen zázrak. A tehdy se německá vojska nečekaně zastavila.

02

Britské jednotky se evakuují z francouzských pláží

Do dnes se přesně neví, proč tomu tak bylo. Jedná se o jednu z největších Hitlerových chyb na západní frontě. Každopádně, tento jev způsobil, že Spojenci získali potřebný čas na evakuaci vojáků.

Ta však neprobíhala podle plánu. Hlavní problém byl v počtu vojáků. Jednalo se o téměř 400 000 britských a francouzských vojáků. Vzhledem k tomu, že v té době ani britská flotila nedisponovala dostatkem lodí, byly o pomoc požádány všechny organizace evidující plavidla. Bylo třeba sehnat námořníky, zejména dobrovolníky, neboť nebyl dostatek profesionálů.

04

Britští vojáci se naloďují

Přístav Dunkerque byl již předtím poškozen německým letectvem, takže lodě kotvily daleko od břehů. Bylo nutné používat dva obří vlnolamy, které vyčnívaly do moře. Jako mola byly použita nákladní auta, zaparkovaná do moře. Denně bylo evakuováno přes 30 000 mužů.

Další problém byly útoky Lufttwaffe na pláže a přístav. Kvůli špatně pochopenému rozkazu byly předem zničeny protiletadlová děla, a tak byli vojáci proti letectvu bezmocní.

05

Jedna ze záchraních lodí Mona's Queen krátce po nájezdu na minu

Zadní krytí evakuovaných zabezpečovaly francouzské jednotky, které bránily ustupující vojáky velice statečně. Povedlo se jim udržet podstatnou část perimetru okolo města. Je však nutno dodat, že v té době Hitler přesunul své tankové jednotky jinam, a na místě tak zanechal jen pěší jednotky. Nicméně těm se povedlo spojence obklíčit.

Ráno 4. června Němci prolomili francouzskou obranu. Do té doby se stihlo evakuovat přes 338 tisíc vojáků. Zbylých 40 tisíc, převážně Francouzů, se nepovedlo. Navíc jejich velitele rozhodli, že jejich evakuace je zbytečná.

03

Situace z 4. června. Zde je krásně vidět obklíčení Spojenců

Britský expediční sbor zanechal na plážích u Dunkerque všechnu svou těžkou výzbroj. Ani zdaleka všem vojákům se nepodařilo zachránit i jejich osobní zbraně. Navzdory porážce skončila Operace Dynamo úspěchem, protože se podařilo zachránit obrovské množství vycvičených britských vojáků před zajetím.

 autor: Redakce