Operace PLUTO – Pomohl ropovod přes La Manche k vítězství spojeneckých vojsk v Normandii?

 02. 03. 2018      Military Články

Zkratka PLUTO označuje jednu z britských tajných akcí a je odvozena od názvu „Pipe-Line Under The Ocean", v českém doslovném překladu název zní „Potrubí pod hladinou oceánu". Toto potrubí v 2. světové válce hrálo důležitou roli. Cílem této tajné akce bylo položit napříč Lamanšským průlivem ropovod, jenž měl zásobovat spojenecká vojska ropou. Stavba podmořských ropovodů pod anglickým kanálem mezi Anglií a Francií měla podpořit spojeneckou invazi v Normandii v roce 1944. Jiné způsoby dodání ropy by totiž mohly být příliš pomalé či nápadné.

Palivo čerpané z Merseyside v severozápadní Anglii putovalo po jedné trase přes ostrov Wight do Cherbourgu a po druhé z Dungeness v jihovýchodní Anglii do Buloně v severní Francii.

pluto rozmístění

Rozmístění potrubí

Návrh potrubí byl vypracován inženýrem Arthurem Hartleym z anglo-íránské ropné společnosti, která se soustředila na těžbu ropy. V roce 1942 proběhly první zkušební testy a následně v polovině tohoto roku počaly železárny z celé Anglie produkovat navržené potrubí. Nicméně byla výroba velice časově náročná, a proto bylo nutné, aby vypomohly i továrny v zámoří. Ačkoliv byl čas velice tísnivý, nejdůležitějším stále zůstávalo, aby akce probíhala v utajení.

Při výrobě byly využity dva typy potrubí. První bylo tzv. potrubí „HAIS", uvnitř mělo dutou olověnou trubku o průměru 76 mm. Při zjištění, že potrubí z toho to materiálu bude neúměrně drahé, bylo rozhodnuto, že je zapotřebí využít nějaké alternativy. Druhé, tzv. potrubí „HAMEL", obsahuje ocelovou trubku o stejném průměru. Lze je svařováním prodlužovat, ale hlavně namotávat na velký buben a na moři opět rozmotávat jako kabel z cívky.

pluto1

Grafika britského výtvarníka G. H. Daviese zobrazující montáž a fungování produktovodu PLUTO


Výroba i s testováním ropovodu, který měřil 83 kilometrů, zabrala přibližně 2 roky, přičemž byla rozdělena na dvě části. První část vedoucí přes kanál La Manche byla aplikována v srpnu 1944. Jelikož ale projekt stále nebyl zatím hotový, vše muselo i nadále zůstat v utajení. Proto zatím sloužily jako přečerpávající stanice speciálně postavené budovy, které projekt maskovaly. V lednu 1945 byl ropovod konečně zprovozněn a protékalo jím tak do Francie 305 tun paliva denně. A v březnu toho roku protékalo ropovodem přes 3000 tun denně

pluto2

Dnes se potrubí již nepoužívá, jelikož jeho 90% bylo zlikvidováno v následujících letech po ukončení 2. světové války. Nicméně budovy, které byly postaveny jako maskování projektu jsou využívány často i dnes.

 autor: Tereza