Pohřebiště tanků - Ukrajinský Charkov

 26. 05. 2016      Military Články

Tanky se během studené války vyráběly v ohromných množstvích, především v Sovětském svazu. Postupem času zastaraly a dnes jsou z nich nepotřebné tuny kovu.¨

011

Problémem je, že jejich likvidace a rozřezání stojí mnohonásobně více, než je jejich cena nebo cena materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Stroje tak stojí opuštěné v různých skladech a depotech, v zemích bývalého Sovětského svazu se dokonce občas nechávají opuštěné uprostřed lesů. Jeden takový tichý hřbitov tanků je i v charkovském závodě dopravního strojírenství na Ukrajině.

022

Charkovská továrna byla jedním z největších výrobců tankové techniky v SSSR a dodnes se zde tanky opravují a modernizují. Specializují se tam na tanky T-64, T-72 a T-80, na dieselové motory 5TDF and GTD-1250 a nejnověji na typy T-84/T-84-120 Oplot.

033

Strojírenská továrna v Charkově vznikla v roce 1895 jako Charkovská továrna na výrobu parovozů, později vyráběla různé dopravní prostředky a v roce 1928 u ní vznikla i tanková konstrukční kancelář Alexandra Morozova.

044

První tank, který tam vznikl, byl typ T-24 ve třicátých letech však stěžejní výrobu představovaly rychlé tanky řady BT. Během války se továrna přestěhovala za Ural, v roce 1945 se ale výrobní kapacity vrátily zpět do Charkova.

055

Samozřejmě za tu dobu se v ní vyráběly legendární T-34, a to i chvíli po válce, než přišel na přelomu 40. a 50. let typ T-54 těsně následovaný T-55. Těch se vyrobylo neuvěřitelné množství a dodnes jde o nejmasověji produkovaný tank historie. V roce 1957 pak byla charkovská továrna č. 75 přejmenována na Závod V. O. Malyševa. Vedle tanků se v letech 1956 až 1968 v charkovské továrně vyráběly i lokomotivy.

 autor: Redakce