Polní maršál Bernard Montgomery - Spartský generál

 25. 12. 2016      Military Články

Montgomery vstoupil do armády ve dvaceti letech. Zúčastnil se bojů v první světové válce – například bitva u Ypres, kde byl zraněn a taktéž v bitvě na Sommě a Paschendale. Povýšil do hodnosti plukovníka. Dále působil v různých zemích tehdejších britských kolonií – Palestina a Indie. Těsně před druhou světovou válkou byl povýšen do hodnosti generála.

01
Montgomery za první světové války (vlevo)

Během druhé světové války velel britským expedičním sborům a měl velký podíl na jejich evakuaci z přístavu Dunkerque. V srpnu 1942 dostal pod své velení britskou 8. armádu v severní Africe a porazil nacistické síly v bitvě u El Alamejnu. Díky těmto úspěchům byl později povýšen do šlechtického stavu a byl mu udělen titul 1. vikomt Montgomery z El Alamejnu.

02
Spartský generál v severní Africe

V roce 1943 se jeho jednotky dostaly pod velení amerického generála Eisenhowera a zúčastnily se bojů o Tunis a invazí na Siciílii. Rok na to byl povýšen do hodnosti polního maršála. Velel spojeneckým silám během vylodění v Normandií v červenu roku 1944. Následně však neuspěl s operací Market Garden.

03
Polní maršál Bernard Montgomery

Po válce byl v čele britské okupační správy v Německu, stal se náčelníkem generálního štábu a zástupcem nejvyššího velitele NATO. V roce 1958 odešel do výslužby. Zemřel 24. března 1976.

 autor: Redakce