Poslední němečtí vojáci se vzdali na Arktidě

 09. 04. 2017      Military Články

Psal se rok 1944 a Německo vyslalo dvanáctičlennou expedici do Arktidy. Na Špicbercích, které se nacházejí v Severním ledovém oceánu, měli za úkol vybudovat meteorologickou stanici. Zprávy o vývoji počasí byly pro Němce a jejich vojenskou strategii navýsost důležit a oblast Arktidy byla pod kontrolou Spojenců.
Šéfem celé expedice s názvem Haudegen byl Wilhelm Dege. Němcům se úspěšně dařilo vyhýbat se britským jednotkám a byli tak schopni posílat data do Německa. Avšak s koncem války přišel rozkaz, aby zničili všechno vybavení, včetně vysílačky. Tím se komunikačně odřízli od zbytku světa.

01

Velitel expedice Wilhelm Dege

Expedice tak zůstala uvězněná na ledovém pobřeží. Avšak, 3. září se k pobřeží přiblížila norská loď Blasel. Kapitánem byl Liev Albertsen. Ten se po vylodění přivítal s Degem, který ho pozval na kořalku a sušenky.

02

Takto vypadala německá meteorologická stanice na Arktidě

Norové na německé stanici přespali. Ráno Albersten Degemu vysvětlil, že nepřijel náhodou, ale že mají za úkol jej přimět vzdát se. A podle výpovědi vojáků nastala naprosto ojedinělá situace.
„Jenže já nevím, jak se takové věci dělají" řekl Albertsen Degemu. Ten se na něj usmál, vytáhl z pouzdra pistoli a položil ji na stůl. „Tímto se oficiálně vzdávám," odpověděl.

03

Kromě přítomných Britů si museli členové výpravy dávat pozor na lední medvědy

Dege přenechal norskému kapitánu svou pistoli, sepsal zprávu, v níž stálo, že se vzdává kapitánu Albertstenovi a stali se z nich tak poslední němečtí vojáci, kteří se vzdali po skončení druhé světové války...

04

Výsledky byly vždy posílány do Berlína