Přehled speciálních jednotek - od Antiky po válku ve Vietnamu

 05. 07. 2016      Military Články

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že speciální jednotky, jak je známe dnes, jsou záležitost moderního světa, opak pravdou. Kořeny „speciálních“ nekonvenčně zaměřených jednotek lze vysledovat až do období Starověku. Tak například perské Nesmrtelné, zvláštní oddíly vytvořené v rámci perské armády za období prvního perského impéria. (Věřím, že některým okamžitě vyskočil obrázek z filmu Bitva u Thermopyl.)

01
Speciální jednotky starověku - Nesmrtelní

Tyto jednotky disponovaly velmi kvalitním výcvikem, a byly nasazovány do nejtěžších bojů, ale způsobem nasazení se nijak extra nelišily od klasického vojska. Nesmrtelní nespoléhali na tradiční způsob boje přijímaný v tehdejších západních zemích, ale využívaly manévrování a zákeřných útoků následovaných ústupem s cílem oslabit protivníka. Vše to nesla charakteristiku nekonvenčních taktik podobných dnešním diverzním akcím. V napoleonských dobách to byli například elitní Granátníci, kteří vynikali svou disciplínou a výcvikem, stejně jako svou prestiží v řadách ozbrojených sil tehdejších mocností.

02
Napoleonští Granátníci

První skutečné zárodky opravdových speciálních operací a speciálních sil lze sledovat v období První a Druhé světové války, kdy došlo k významnějšímu posunu v rámci vojenského myšlení a nekonvenčního vojenství. Pro První světovou válku to byly především německé oddíly Sturmtruppen, určené k prudkým soustředěným úderům na slabá místa nepřítele s cílem obsadit nepřátelské zákopy nebo pozice a umožnit následujícím jednotkám účinný útok. Šlo v té době o poměrně netradiční taktiku, která se vymykala klasické logice masivních útoků podporovaných dělostřeleckou přípravou proti opevněným liniím, čímž ovšem obyčejně chyběl moment překvapení a následovalo krveprolití.

03
členové Sturmtruppen

Na rozdíl od hromadných útoků klasické pěchoty. Pro jednotky Sturmtruppen bylo však překvapení a rychlost útoku klíčová. K podpoření účinnosti této taktiky byly jednotky vybaveny granáty, zbraněmi na boj zblízka v zákopech a ke konci války také nejnovějšími samopaly. Dále jen malá kuriozitka z překladu, Sturmtruppen je v anglickém překladu Stormtrooper, které jistě znáte z Hvězdných válek, do češtiny bychom přeložili jako Úderné oddíly.

05
Na svou dobu moderní německý samopal MP 18 s charakteristickým zásobníkem, aktuálně si sním budete moci zastřílet v Battlefieldu 1

Za druhé světové války to potom byly kupříkladu britské jednotky Commandos, které podnikaly nájezdy na nepřátelské pozice. Dalším příkladem by mohly být, v té době právě vznikající, jednotky SAS, které podnikaly nájezdy na německá letiště v Severní Africe za pomocí těžce vyzbrojených terénních vozidel, načež po provedení překvapivého úderu se bleskově stáhly, než byl nepřítel schopen se přeskupit a zorganizovat protiúder. Podobně působily také jednotky LRDG (Long-Range Desert Group), s tím rozdílem, že hlavní náplní jejich nasazení byl především průzkum a hlídková činnost a bojové operace prováděli vesměs okrajově.

05
britské Commandos

Během studené války počet speciálních operací opět vzrostl, zápolení západního a východního bloku vytvořilo řadu příležitostí pro speciální síly k tomu, aby ukázaly svou hodnotu. Typickým příkladem nasazení ať už západních či sovětských speciálních sil byly tzv.“proxy wars“, kdy příslušníci těchto jednotek sloužili jako instruktoři místních ozbrojených sil na území třetích stran v rámci spolupráce a šíření vlivu jedné ze stran. Což logicky znamenalo, že toto působení mělo za úkol zabránit rozšiřování vlivu strany druhé, a nepřímo tak proti ní vést boj či činnost omezující její možnosti působení.

06
Specnaz v Afghánistánu

Jelikož tyto zástupné války se často nesly ve znamení guerillového a povstaleckého boje, co se týče alespoň jedné ze zúčastněných stran, bylo nasazení speciálních sil více než vitální. V případě hrozící kompromitace bylo poté více než účelné, že byly primárně využívány speciální síly, jelikož z podstaty věci se s touto variantou počítalo, a vojáci byli cvičeni na takovéto situace, nehledě na to, že vláda mohla celou operaci v případě nouze takřka zamést pod koberec.

06
Americké speciální jednotky, Války ve Vietnamu

Ačkoliv konflikty jako válka ve Vietnamu či sovětská okupace Afghánistánu byly významnými kolbišti, kde došlo k poměrně rozsáhlému nasazení speciálních sil, jejich čas měl teprve přijít, jelikož se schylovalo k zásadní změně v mezinárodním uspořádání, která měla tyto složky ozbrojených sil vynést takřka na výsluní.

 autor: Redakce