Příprava na Komando – zazáří jen nejtvrdší z nejtvrdších?

 10. 11. 2017      Military Články

Kurz Komando nebo také kurz velitelů malých jednotek je organizován Velitelstvím výcviku Vojenské akademie. Koná se každý rok dvakrát, na jaře a na podzim. Trvá 26 dní a patří mezi nejnáročnější kurzy AČR. Konkrétně se jedná o elitní bojový kurz zaměřený na velitele malých jednotek zařazených na systematizovaných místech, jež vyžadují rozvoj individuálních znalostí, schopností a dovedností velitele.

Účastníci tohoto kurzu trpí nedostatkem spánku, jsou vystavováni stresovým situacím ale i psychickému nátlaku. Během plnění misí a úkolů si sáhnou až na své dno. Těmito stresovými situacemi je testována odolnost, snášenlivost nesmírné únavy, udržování stálé koncentrace a schopnost velet i v podstatě v neúnosných podmínkách.

 

zahajeni komanda 2016

Zahájení kurzu Komando 2016

 V minulých letech se kurz těšil docela velkým úspěchům, v roce 2011 poprvé tento kurz absolvovala žena. V roce 2014 v podzimním turnusu úspěšně tento kurz absolvovalo 12 vojáků. Předloňský rok si pro diplomy a odznaky do krypty v pražské Reslově ulici přišlo 8 úspěšných absolventů, mezi úspěšnými byl i jeden voják ze Slovenska. Minulý rok se v podzimním turnusu povedlo uspět 9 vojákům, opět včetně jednoho Slováka. 

Ovšem celé této události předchází jeden oříšek a tím je výběrové řízení, které trvá 12 dní. Zvládnutí vyžaduje velikou fyzickou i psychickou připravenost, a i toto výběrové řízení dokončí jen malé procento účastníků, například kvůli nezvládnutí požadavků, teoretických testů či fyzických zkoušek. Tento přípravný kurz má zajistit vyšší úspěšnost účasti v Komandu. Dalším cílem instruktorů výběrového řízení je předání zkušeností použitelných při přípravě. Tudíž voják pro úspěšné absolvování musí prokázat dostatečně zvládnutou manipulaci se zbraněmi, taktickou přípravu, topografickou přípravu, fyzickou přípravu a spoustu dalších důkazu prokazujících jejich schopnosti.

 

priprava20170117_15_00_36_pro

Přípravný kurz 2017

 Jak již bylo výše naznačeno příprava na Komando se skládá z teoretické a praktické části, kdy teoretická část značí každodenní přezkušování formou testů a praktická část je prověřována výcvikem. Letošní příprava na kurz zahrnovala hvězdicové pochody, náročné běhy na 8 kilometrů s 8mi kilovou zátěží na čas, přesuny na 20 kilometrů s 20ti kilovou zátěží. Výcvik se také soustředil na manipulací se zbraní Bren 805, bojové drily, topografickou, spojovací a ženijní přípravu. Bylo procvičováno plánování operací a boje ale i úkoly typu boj s nepřítelem, průzkum objektů, vytváření léček a mnoho dalších. Vojákům v době cvičení ani příliš nepřálo počasí, proto můžeme mít jistotu, že letošní příprava byla opravdu náročná.

 

 autor: Tereza