Prostorem a časem 1. světové války aneb on-line výstava pro příznivce Velké války

 21. 11. 2017      Military Články

V roce 2014 si celý svět připomenul 100. výročí vypuknutí prvního světového válečného konfliktu, který získal označení 1. světová válka, příp. Velká válka. Přestože měla nedozírné následky, její historie byla ve 2. polovině 20. století neprávem přehlížena. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, státní příspěvková organizace v působnosti MŠMT, se připojila k celonárodnímu projektu připomínání 1. světové války on-line výstavou „Prostorem a časem 1. světové války".

A_World_War_1_Story,_Part_6._Hutt_Valley,_Wellington,_New_Zealand,_14_April_1916_(437353411)

Výstava byla uveřejněna během listopadu tohoto roku, k tomuto projektu je přepojený i jeden samostatně probíhající od roku 2014 „(Ne)zapomenuté pomníky" s průběžně doplňovanými informacemi o 1. světové válce z dobových časopisů, s nově získanými poznatky ze školních výročních zpráv a s proměnami přístupu, pojetí a výkladů této historické události, jak jsou podávány v didaktických publikacích vydaných v průběhu 20. a začátkem 21. století. Vše je doplněno aktuálními upoutávkami na nové publikace s tematikou 1. světové války a Československých legií.

ww


Výstava je uveřejněna v 2. patře knihovny J. A. Komenského na bezdotykové obrazovce při vstupu do čtenářských prostorů.

 

 Zde se můžete podívat na dokument o Velké válce

 autor: Tereza