Railgun – ultimátní elektromagnetické dělo

 11. 09. 2016      Military Články

Railgun česky bychom řekli elektromagnetické dělo, což bohužel nezní tak cool. Z principu je to elektricky napájená střelná zbraň, která urychluje vodivý projektil pomocí silného elektrického impulzu namísto tlakového účinku výbuchu běžně užívaného střelného prachu.

ttt
Výstřel je doprovázen masivním únim žhavé plasmy

Americké námořnictvo testovalo railgun v rámci projektu "Velocitas Eradico", který se dá z latiny přeložit jako "rychlost ničí". Tento railgun byl schopný vystřelit projektil rychlostí 5 Ma, tedy pětinásobek rychlosti zvuku a přesněji rychlost přes 6000 km/h. Dělo má neuvěřitelných dostřel 200 km.

Railgun, stejně jako hromda dalších věcí, ale není fenomén posledních let. Už v roce 1919 si francouzský vynálezce Louis Octave Fauchon-Villeplee nechal zaregistrovat americký patent na elektrické dělo. Během 2. světové války byl nápad oživen Joachimem Hänslerem ze zbrojního úřadu v nacistickém Německu, který navrhl protiletadlovou zbraň. Rychlost projektilu obsahujícího 0,5 kg výbušnin měla být 2000 m/s. Děla měla být namontována v bateriích po šesti, schopných vystřelit 12x za minutu. Tato úžasná zařízení však nebyla nikdy postavena. Po válce v roce byly provedeny podrobnější studie, které došly k závěru, že by tyto zbraně teoreticky fungovaly, ale potřebovaly by ohromné množství energie, technologie té doby bohužel nestačily.

Railgun se skládá ze dvou paralelních vodicích kolejnic, odtud také název zbraně, obklopených cívkami, které jsou připojeny ke zdroji elektrického napájení. Pokud je projektil vložen mezi kolejnice, uzavře se elektrický obvod. Elektrony putují od zdroje skrze negativní cívky a kolejnici na projektil a odtud na kladné cívky a kolejnici zpátky do zdroje. Projektil je tak urychlovaný pomocí Lorentzovy síly, která je vyvolána na nabitém nosiči elektrického proudu v projektilu pohybující se v přítomnosti magnetického pole, které vytváří elektrický proud procházející kolejnicemi. Lorentzova síla působí rovnoběžně se směrem kolejnic, projektil je pak urychlován stejným směrem.

r
fyzikální princip

To všechno zní perfektně a zjevně jde o ultimátní zbraň, přestože je princip poměrně jednoduchý, existuje několik technických problémů, které brání zavedení elektromagnetického děla do běžného provozu:

  • Railgun potřebuje obrovské množství elektrické energie pro provoz
  • Při výstřelu se tvoří plazma, které poškozuje vodící kolejnice. Ty se v současnosti musí vyměnit po několika výstřelech.
  • Síly působící na vodící kolejnice jsou příliš velké, což klade vysoké nároky na technické provedení.

Ale co, dost keců, chceme viděl palbu!

 autor: Redakce