Sajeret Matkal - Izraelské SAS

 06. 07. 2016      Military Články

Sajeret Matkal (česky Průzkumná jednotka Generálního štábu) je speciální jednotka Izraelských obranných sil. Její primární určení je boj proti terorismu, průzkum na nepřátelském území a shromažďování informací o protivníkovi. Sajeret Matkal je postavena podle vzoru britských SAS. Sajeret Matkal se přezdívá Jednotka (Unit).

Jednotka byla vytvořena v roce 1958. Jednotka byla vytvořena rok poté, co v Izraelské armádě vznikla první vrtulníková letka. Těsná spolupráce těchto dvou jednotek dovolovala Sajeret Matkal plnit úkoly v arabském území hlouběji než kdykoliv předtím.

bacha
členové Sajeret Matkal

Ačkoliv je Sajeret Matkal (SM) přísně utajená jednotka, měla vždy velký vliv na Izraelské ozbrojení síly (IOS). Příslušníci SM patřili k autorům a průkopníkům nových metod využívání vrtulníků při průniku na nepřátelské území. Masivní používání samopalů Uzi v této jednotce donutilo izraelský vojenský průmysl k vývoji modifikací této zbraně. Přijímání nových členů a jejich výcvik bylo přísně utajováno, zejména v počátcích. Příslušníci i velitelé byli vybíráni na základě osobních známostí a rodinné příslušnosti (v jednotce např. sloužili oba bratři Netanjahuovi).

na
známé smg Uzi

Teprve v roce 1980 se jednotka otevřela pro dobrovolníky. Dvakrát ročně je pořádán výběrový tábor Gibush, ve kterém potenciální rekruti stráví několik dní. Během pobytu jsou sledováni lékaři a psychology. Ti, kteří dokončí s vyhovujícím hodnocením jsou přijati. Během 90. let 20. století začaly tento táborový způsob náboru používat i jiné jednotky Sajeret.

Uvádí se, že trénink rekrutů trvá 20 měsíců a je veden s důrazem na lehké zbraně, bojová umění, orientaci v terénu, maskování, průzkum a další schopnosti nutné pro plnění úkolů za nepřátelskými liniemi. Tréninkový program se skládá ze:

  • základního pěchotního výcviku (4 měsíce)
  • pokročilého pěchotního výcviku (2 měsíce)
  • paravýcviku v armádní parašutistické škole (3 týdny)
  • protiteroristického kurzu v armádním školícím středisku následovaném protiteroristickým tréninkem v rámci jednotky (5 týdnů)

Zbytek výcviku je zaměřen na hlídkový průzkum a zvláště na navigaci a orientaci, neboť tyto dovednosti mají v činnosti jednotky velký význam.

bubáky
cvičení v budovách

Až donedávna bylo oficiální politikou IOS popírat existenci Sajeret Matkal. Operace provedené touto jednotkou byly všeobecně připisovány výsadkářům. Operace, které Sajeret Matkal provedla jsou tajeny do dneška. Ale existence jednotky je, kvůli jejím úspěchům, veřejným tajemstvím.

 autor: Redakce