Sám a ručně sprovodil ze světa téměř 3000 lidí, příběh pařížského kata

 29. 07. 2016      Military Články

Pradědeček Sansona byl, podle pamětí rodiny, vojákem královské armády. Jedné noci byl při jízdě na koni zasažen bleskem. Pomoc našel v blízkém domě hlavního pařížského popravčího Pierra Jouanna, o jehož povolání nevěděl až do chvíle, kdy se zasnoubil s jeho dcerou. Po smrti pařížského kata byl, jako jediný muž rodiny, jmenován oficiálním pařížským katem on. Funkce kata byla dědičná, a tak Sanson, i když dosahoval dobrých výsledků na medicíně, musel studia přerušit a dát ruku k dílu.

Sanson působil jako pomocník kata, svého strýce, již od svých 15 let. Roku 1757 asistoval jedné vyšperkované popravě. Odsouzeným byl Robert-Francois Damiens, který byl odsouzen k rozčtvrcení koňmi za neúspěšný pokus o vraždu krále. Před samotným rozčtvrcením byla odsouzenému podle rozsudku popálena ruka sírou, žhavými kleštěmi odtrhnuty kusy masa a do těchto ran vlita horká směs smůly, oleje, vosku a olova. A dnes si lidi stěžují na věznice… K samotnému roztrhání byli vybráni armádní koně, kteří se nehodili k tahu, a proto se nepodařilo odtrhnout končetiny a odsouzený tak nepřiměřeně dlouho trpěl, což pobouřilo přihlížející dav.

01
Čtvrcení koňmi, zločinci mohou být rádi za moderní dobu

Sanson, dobrá duše, si vyžádal svolení zmírnit trýznění odsouzeného naříznutím šlach, po tomto zákroku byl Damiens konečně roztržen a jeho tělo spáleno na hranici. Tímto skutkem si Sanson získal respekt, jeho strýc však pod tíhou traumatizujícího zážitku ze své funkce odstoupil. Po jeho odchodu se vrchním pařížským katem stal Sansonův otec, po kterém žezlo převzal poté, co zůstal vinou mozkové příhody částečně paralyzován v roce 1778.

Podle tehdy platných zákonů vykonával po většinu své kariéry popravy stětím mečem, sekerou čí oběšením. V roce 1789 navrhl jistý pan Guillotin Národnímu sněmu použití nově vyvinutého popravčího zařízení, které nejlépe naplňovalo myšlenky revoluce tím, že mohlo být humánně použito na kohokoliv bez rozdílu věku, pohlaví či společenského postavení. Gilotinu navrhl lékař Antoine Louis na základě podobných strojů, které se tou dobou již úspěšně používaly v Německu nebo Anglii. Systém gilotiny byl konzultován právě se naším Sansonem, který jí také jako první úspěšně odzkoušel na prasatech a mrtvých tělech.

02
Katovský meč nemá špičku, není určen k bodání, pouze sekání.

Historicky první popravu gilotinou pak vykonal v dubnu roku 1792 na loupeživém vrahovi. Svůj katovský Grand Slam si užil 21. ledna 1793, kdy byl sťat francouzský král Ludvík XVI. odsouzený za velezradu. Den před popravou obdržel Sanson několik anonymních zpráv o plánovaném únosu krále do bezpečí. Byl připraven králi pomoci tím, že nebude únoscům bránit v jeho záchraně. K žádnému narušení popravy však nedošlo, Sanson musel krále popravit a podle příkazu jeho hlavu ukázat divákům. Během Velké francouzské revoluce vedl Sanson několik dalších významných poprav. Všemožných právníků, poslanců, vojevůdců, politiků a vůdců Velké francouzské revoluce, které jak se říká, požrala své děti. Sanson se v Paříži stal známou postavou a byl označován jako "Velký Sanson".

03
Poprava Ludvíka XVI.

Pro své povolání byl Sanson odstrčen od společnosti, sám sebe vnímal jako státního úředníka a proto si přál, aby s ním nebylo zacházeno jako s vrahem. Za svá práva aktivně bojoval, čímž se stal terčem kritiky. Ačkoliv většinu činností během poprav vykonávali jeho pomocníci, Sanson musel být vždy přítomen, aby na průběh dohlížel a potvrdil smrt. Nestrpěl žádné ponižování popravovaných. Svého pomocníka nechal na 3 měsíce uvěznit za vyfackování useknuté hlavy popravené. Při vrcholení revoluce musel vykonávat desítky poprav denně, což mělo na jeho psychiku devastující dopad. V roce 1795 se rozhodl na svou funkci rezignovat ve svých 56 letech.

04
Pravděpodobná podoba Sansona

Sansonovi syni byli také přirozeně zasvěceni do řemesla. Jednomu se však popraviště stalo osudným, nebyl sice popraven, jak by se dalo čekat, ale utrpěl smrtelný úraz při pádu z popraviště. Sansonův druhý syn řídil popravu slavné královny Marie Antoinetty a později stal vrchním pařížským katem. Sansonův vnuk byl zbaven katovské funkce poté, co prodal gilotinu, aby získal prostředky na svůj okázalý život. Byl tak posledním z rodu, kdo toto povolání vykonával.

Poslední veřejná poprava Gilotinou, Francie 1939:

 autor: Redakce