SAS - Special Air Service

 25. 11. 2016      Military Články

Jedná se o speciální jednotky britské armády, se zaměřením na průzkum, boj proti terorismu, přímé akce, záchranu rukojmí a shromažďování informací.

V době založení během 2. světové války (1941) se jednalo o pluk, nyní o jednotky. Původními členy byly příslušníci Commandos.

Současnou hlavní jednotkou je 22 Special Air Service Regiment, pod velením Speciálních jednotek Spojeného království (UKSF), a 21 a 23 Special Air Service Regiment jsou záložní, jimž velí 1 ISR Brigade.

03

Motto

Eskadry

22 SAS čítá 400 – 600 mužů. Skládá se ze 4 operujících eskader – A, B, D, a G. Každá z nich se skládá ze zhruba 65 vojáků, jimž velí major. Poté se každá dělí na čtyři čety (velikost 15 mužů) pod velením kapitána. V rámci jednotek se vyčleňují hlídky o počtu čtyř mužů, kde každý z nich má jistou úzkou specializaci -  navigace, demolice, lékař nebo lingvista.

Tyto čtyři čety se specializují v těchto oblastech

  • Lodní četa – tito specialisté se zaměřují především na oblasti, kde je nutno používat potápěče, či různé druhy kayaků a lodí
  • Vzdušná četa – experti na seskoky volným pádem a techniky HALO a HAHO – High Attitude – High/Low Opening - seskoky z velkých nadmořských výšek
  • Mobilní četa – specialisté v používání všemožných typů vozidel a mistři pouštního válčení.
  • Horská četa  -  ta se specializuje na boj a přežití v oblastech s vysokou nadmořskou výškou, či v zasněžených lokací

01

Výcvik
Výběry se konají dvakrát za rok a trvá po dobu pěti týdnů. Obvykle začíná s asi 200 potenciálními kandidáty. Po příjezdu kandidáti nejprve absolvují test osobní zdatnosti (PFT) a každoroční kondiční test (AFT). Následně musí absolvovat pochod, kde musejí jít jak nejrychleji to je možné, a každým dnem narůstá vzdálenost. Pochod vrcholí tím, co je známo jako Endurance (Vytrvalost): 64 km pochod s veškerým vybavením přes vrcholek Pen y Fan (886m.n.m.) a to vše za 20 hodin. Na konci etapy musí být kandidáti schopni uběhnout 6,4 km za 30 minut a uplavat 3,2 km za 90 minut.

02

SAS v Iráku

Následuje etapa v džungli, která se koná v Belize, Bruneji, nebo v Malajsii. Kandidáti se učí navigačnímu umění, patrolování, pohybu v džungli a umění přežití v džungli Poté se vrátí na základnu do UK, kde se učí zacházet a používat různé zbraně a účastnili se mnoha cvičení v boji o přežití. Následně jsou kandidáti rozděleni do menších skupin a vypuštěni do terénu jen malou krabičkou obsahující základní vybavení na přežití – takto mají setrvat týden. Poslední etapa je zřejmě nejtěžší, jedná se o schopnost odolávat výslechu. Ten trvá 36 hodin.

04

Výzbroj
Nejpoužívanější zbraní se v současnosti stala 5,56 mm karabina C8 SFW (Special Forces Weapon), mírně prodloužená a modernizovaná modifikace americké M4, doplněná o RIS lišty, vhodné k rychlému nasazení taktických svítilen, kolimátorů, puškohledů, laserových zaměřovačů, přístrojů pro noční vidění a v neposlední řadě 40 mm granátometu Heckler & Koch HK AG-C. V seznamu zbraní najdeme dále zkrácenou verzi karabiny C8 CQB, samopaly MP5, lehké kulomety Minimi, odstřelovací pušky řady L96A1 v různých rážích atd. V minulosti používali M16. Standardní pistolí SAS je 9 mm SIG Sauer P226,

Díky rostoucímu působení teroristických organizací se SAS v dnes specializuje převážně na boj proti terorismu. V současnosti jsou nasazováni v rámci operace Enduring Freedom v Afgánistánu.

 autor: Redakce