Tunelové krysy ve Vietnamu - hrůzy války v podzemí

 13. 04. 2017      Military Články

Počátek vietnamských tunelů sahá do roku 1940, kdy si Vietnam vytvořil sítě podzemních skladů zbraní, munice, potravin či velitelství, a dokonce i nemocnic. Když do Vietnamu vstoupily jednotky Spojených států amerických, celý tento podzemní systém chodeb a institucí fungoval na jedničku.

01

Odznak příslušníků Tunelových krys, motto znamená - "Nestojí to za krysí prdel"

Psal se rok 1966 a 1. prapor 28. pěšího pluku 3. brigády 1. pěší divize americké armády "The Big Red One" prováděl operační činnost typu „search and destroy" v rámci operace Crimp v severozápadní části Jižního Vietnamu. Když muži z 1. pluku dosedali ve vrtulnících na přistávací zónu, viděli své kolegy z 1. pluku 16. pěší divize, kteří byli pod těžkou palbou nepřítele. Provedli obchvat vojáků Vietkongu, ale po nepříteli nebylo ani stopy. Tři dny se snažili najít místo, kam by mohli Vietnamci mizet, až nakonec Australané nalezli tunely.

02

Takhle nějak vypadala Krysa v tunelu, baterka a Colt

Dalšího dne začal prapor pod velením podplukovníka Roberta Haldana hledat vchody do těchto tunelů. První vchod objevil samotný podplukovník, když si sedal na zem, aby si odpočinul. Dopadl totiž na bambusové střepiny, které označovaly vchod do tunelu, a tak Američané získali přístup do nesmírně komplexní směsice chodeb.

03

Vyfoceno těsně předtím, než jedna z Krys vklouzne do tunelu

Tunely stavěli pro Vietkong vesničané s použitím jednoduchých motyk a košů. Jíl, ve kterém byly tunely vykopány, má matný, načervenalý vzhled a během období sucha zasychá do tvrdosti kamene. V období dešťů je velmi měkký a mnohem snadněji zpracovatelný. Zkrátka ideální materiál. Tunely mívali lomení mezi 60-120° úhlem, neboť se tím značně redukovala výbušná síla granátů. Jednalo se o víceúrovňové systémy, kde každé patro bylo odděleno vodotěsnými dveřmi. Spousta tunelů končila „slepě", nebo alespoň tak to připadalo Američanům. Většinou tam však byly skryté dveře, za kterými bývaly kuchyně, nemocnice, kryty, sklady či dokonce „divadla". Tunely mívaly větrací otvory, které měly celý systém chladit. Když Vietkongu chodili nad hlavami nepřátelští vojáci, tak do stěn tunelů pohřbívali své mrtvé.

04

Schéma takového jednoduššího tunelu

Výzbroj „krysy" sestávala z pistole (Colt 1911, nebo Smith & Wesson 0,38), nože (Ka-Bar USMC nebo jiné nožítko) a baterky. Další a snad možná i nejdůležitější zbraní byla jejich intuice a opatrnost. Nic víc, nic míň.

06

Takto přesně vypadala výbava Krysy

V tunelech museli Krysy postupovat velice opatrně, neboť při každém kroku mohli narazit na past, ve formě výbušniny, zakryté jámy s ostrými bambusovými kůly, skryté chodby. Do toho připočítejte skutečnost, že Vietkong dával do tunelů i spousty hadů a škorpiónů, ohnivých mravenců, pavouky či dokonce krysy nakažené morem.

07

Někdy bylo třeba vstupovat do tunelů i s plynovou maskou

Vojáci, kteří si prošli službou u Tunelových krys, a kteří hlavně přežili, si vesměs do jednoho odnesli těžká válečná traumata. To byli ti šťastní. Osud těch, kteří už takové štěstí neměli byl následující – ti, co sice přežili fyzicky ale už ne mentálně skončili na doživotí za mřížemi v psychiatrických léčebnách a nebo zemřeli v tunelech pod Vietnamem, kde buď zemřeli při střetu s nepřítelem, nebo se udusili při závalu.