SPECNAZ

 21. 11. 2016      Military Články

SPECNAZ je označení jednotek zvláštního určení sovětské a v současnosti ruské armády. Je nutné podotknout, že se nejedná o název konkrétní jednotky, ale obecný výraz pro celou řadu často velmi rozdílných jednotek.

Název se skládá ze dvou slov SPETSNAZ (spetsialnogo naznacheniya) a OSNAZ (osobogo naznacheniya), přičemž oboje znamená „speciální určení“.

Jejich motto zní: "Nebojuji pro čest. Bojuji abych vyhrál".

02

Jednotky Specnaz

Jednotky se dělí následovně

  • Specnaz GRU (armádní, GRU = vojenská rozvědka)
  • Specnaz FSB (Federální služba bezpečnosti)
  • Specnaz MVD (Ministerstvo vnitra) - OMSN (Otrjad milicii specialnogo naznačenija)
  • SOBR - speciální oddíl rychlé reakce MVD (v roce 2002 převeden do OMSN)
  • Specnaz VV MVD - specnaz vnitřních vojsk MVD
  • Specnaz SVR (Služba vnější rozvědky)
  • Specnaz FSIN (Federální vězeňská služba)
  • Specnaz FSKN (Federální služba pro kontrolu narkotik)

Nejvíce utajovanými a nejspíše nejlepšími jednotkami specnaz jsou útvary spadající pod rozvědku – Federální služba bezpečnosti (FSB) – dříve proslulou KGB. Pod FSB taktéž padá tělesná stráž prezidenta. Největšími a nejvýznamnějšími speciálními jednotkami jsou však jednotky Alfa a Vympel.

Vympel býval jednotkou záškodnického typu. Jeho úkolem bylo infiltrovat v případě války západní státy a provádět zde záškodnickou činnost. Cílil na jaderné elektrárny, raketová sila atd. Existoval i plán likvidace amerického prezidenta, počítalo se s použitím kufříkové jaderné bomby. Příslušníci museli být ti nejlepší z nejlepších, samozřejmostí byla nejen výjimečná fyzická kondice, ale i vysoká inteligence, znalost nejméně dvou cizích jazyků, schopnost práce "v civilu", součástí výcviku bylo řízení řady vozidel a letounů, ovládání všech druhů zbraní, pokročilá práce s výbušninami atd.

01

Nácvik kontaktního boje

Útvar byl v roce 1993 zrušen a později znovu obnoven pod FSB. Existuje jen velmi málo informací jejích současných o úkolech, organizaci atd. Je jen známo, že se podílela na zatýkání čečenských teroristických vůdců.

Jednotka Alfa je skupinou elitních jednotek určených pro přesné operace - obdobou může být britská SAS či americká Delta Force. Jejím hlavním úkolem byly jak protiteroristické akce (viz zásahy v Moskvě), tak úderné akce proti malým důležitým cílům, likvidace nepřátelských vůdců apod. Kádrem Alfy jsou často vybraní příslušníci armádních specnaz. O Alfě se tvrdí, že patří k nejlepším protiteroristickým jednotkám na světě s vysokou mírou úspěšnosti.

03

Výcvik jednotek je peklo na zemi. Ale jedině tak jste schopni utvořit ty nejlepší z nejlepších. Vyznačují se neskutečnou jak psychickou (šikana, ponižování), tak i fyzickou zátěží (realistické metody výslechů, nedostatek spánku, imitace válečné situace, skutečná krev ve figurínách, střetný boj ve skutečné výstroji, minimum bezpečnostních opatření). Po úspěšném ukončení výcviku obdržel voják hodnost seržanta. Poté je podle dovedností přerozdělen dál k specializovaným útvarům.

Brutální výcvik

Typickou výzbrojí vojáků Specnaz se stala automatická puška AK-74 ráže 5,45 mm. Vojáci byli vybavováni 300 až 400 náboji. Sekundární zbraní byly pistole P-6 s tlumičem, bojový nůž a šest ručních granátů. Někteří měli též lehký raketomet a poměrně častou zbraní byla také 7,62 mm puška SVD. Z povinné nevojenské výbavy byl příslušník Specnaz vybaven zdravotnickým materiálem a potravinami.

04

V současné době jsou jednotky specnaz vybavování celou řadou moderních ručních zbraní. Jde např. o samopaly SR-2 Veresk používající speciální průbojný náboj 9*21 mm, karabiny ráže 9*39 mm SR-3 Vikhr, speciální tlumené pušky VSS Vintorez či AS Val, nové modely útočných pušek vycházejících ze slavného Kalašnikova atd.

Mezi nejznámější události, na které byly jednotky Specnaz nasazeny patří konflikt v Afgánistánu, druhá čečenská válka, přepadení moskevského divadla radikály, útok na školu v Beselu. V současnosti se řeší jejich působnost na Ukrajině a v Sýrii.

Nejznámější akce
26. října nad ránem spustilo Specnaz operaci na záchru rukojmí v divadle Dubrovka, které bylo pod útokem 40 čečenských islamistických teroristů. Měli přes 900 rukojmí. V 5:00 ráno zhasla osvětlení divadla. Přes ventilaci byl pouštěn silný uspávací plyn, který měl utlumit reakce teroristů. 5:30 Specnaz vnikli do komplexu divadla. Ozývali se výstřely, výbuchy. Po hodině však Specnaz zneškodnili všechny teroristy a obsadili budovu. Při útoku zemřelo 170 lidí, z toho však 130 následkem plynu. Vzhledem k velikosti akce a komplikacím je však akce vojenskými experty hodnocena jako
technicky perfektně provedena.

 autor: Redakce