Stalingrad - čísla a fakta

 04. 03. 2016      Military Články

Základní průběh bitvy, nějaké fakt, možná film o Stalingradu asi každý zná, ale její rozměr si dovedeme stěží představit. Pro zajímavost několik čísel:

 1. Rusové při plánování operace Uran předpokládali, že obklíčí kolem 85-90 tisíc nepřátelských vojáků, ve skutečnosti to byla skoro 300 tisíc. Sověti to zjistili velmi pozdě. To se projevilo mimo jiné v obrovských problémech se zásobováním, dopravou do zajateckých táborů a následně velmi vysoké úmrtnosti.
 2. Celkové ztráty (padlí, ranění a zajatí) SSSR v bitvě o Stalingrad dosáhly 1,13 miliónu, z toho padlých téměř 480 tisíc, z toho 324 tisíc v obranné fázi a 155 tisíc v útočné fázi bitvy.
  stalingrad
  (Německý voják v ruinách města)
 3. Celkové německé ztráty dosáhly víc než 1,5 miliónu, z toho po zahájení operace Uran padlo přes 900 tisíc vojáků.
 4. Do zajetí padlo podle ruských dat přes 91 tisíc vojáků (hlavně německých a zčásti rumunských), z toho 24 generálů a přes 2500 důstojníků. Německá čísla uvádí kolem 120 tisíc. Rozdíl tvoří tzv. HiWi (Hilfswilliger) což byli sovětští zajatci dobrovolně pracující pro Němce. Tyto samozřejmě Rusové mezi zajatce nepočítají a jejich osud se nikde nezmiňuje. V průběhu operace bylo z německého zajetí osvobozeno přes 10 tisíc sovětských zajatců, ti byli prověřeni a zařazení k 15. záložní střelecké brigádě (pro ně válka neskončila).
 5. Do května 1943 bylo na bojišti nalezeno, sebráno a pohřbeno celkem 47 tisíc sovětských padlých a 147 tisíc padlých Němců a Rumunů. Do toho se nepočítají padlí, které si pohřbili sami. Těla se nacházejí doposud, od roku 1993 se ukládají na jeden společný hřbitov (bez ohledu na národnost, tj. včetně sovětských). Nyní je jich zde přes 48 tisíc.
  stalingrad 2
  (Nekonečné zástupu zajatých Němců)
 6. Němci i Sověti usilovně minovali, po boji bylo nalezeno a sebráno přes 163 tisíc sovětských a 52 tisíc německých protitankových a protipěchotních min. Dalších 212 tisíc sovětských a 39 tisíc německých min bylo zničeno výbuchem na místě. Němci také rozmístili ve Stalingradu přes 1000 časovaných a rádiem odpalovaných náloží, některé nastavené na zpoždění až 150 dní.
 7. Kromě mrtvých zůstala na polích kolem Stalingradu i zničená technika, např. asi 1800 sovětských tanků a 300 německých. Kanónů všech ráží bylo nalezeno 664 sovětských a přes 2000 německých. A samozřejmě spousty další výzbroje a materiálu. Tyto počty nezahrnují všechny ztráty a kořist, jen to, co bylo nalezeno až po skončení bojů. Mnoho techniky a materiálu bylo ztraceno nebo zničeno nepříteli či ukořistěno již v předchozích bojích.

K otázce zajatých a vysokému počtu úmrtí – Sověti nepočítali s tak vysokými počty zajatců a nebyli připraveni k jejich zásobování, lékařské péči a ani transportu do zajateckých táborů. A zcela přirozeně jejich osud nebyl pro ně v dané chvíli ani nijak důležitý. Nicméně není pravda, že by je chtěli záměrně zlikvidovat, naopak, potřebovali kvalifikovanou pracovní sílu. V důsledku dlouhodobé podvýživy a podchlazení se mezi zajatci rozšířili nemoci, jako tyfus je jasné, že bojem oslabený organizmus to nevydržel. Z 2500 důstojníků. Kteří měli relativně slušnou péči tak do léta na nemoci zemřely 3 čtvrtiny, u vojáků ještě více. Pamětníci z řad maďarských vojáků v zajetí na Urale, shodně tvrdili, že podmínky v táboře pro Němce byly lepší, než v tom jejich. Prý si  Němce museli šetřit, aby opravili, co zničili, protože jsou kvalifikovaní a technicky vyspělí.

 autor: Redakce