Stalinovy varhany - drtivý účinek raketometu Kaťuša

 20. 07. 2016      Military Články

Vývoj samotných raket začal v Sovětském svazu již na přelomu 20. a 30. let 20. století. Roku 1937 byly jako první použity letecké rakety RS-82. O rok později byly zavedeny těžší RS-132, které měly dolet přes 7 kilometrů. Z leteckých raket pak tedy byly pro raketové polní dělostřelectvo odvozeny pozemní střely M-13 Kaťuša, s ráží 132 mm a pěkným dostřelem kolem 8,5 km. Přibyly i a mohutnější nadkaliberní rakety M-31 Váňuša (ráže 300 mm, dostřel 2,8 km).

01
raketa M-13 Kaťuša

V průběhu války však, kvůli nedostatku a nouzi, prostě jak to ve válce chodívá, byly používány i jiné typy, např. M-8, M-20, které obě měly menší ráži i dostřel než původní rakety M-13 Kaťuša. V květnu 1939 bylo připraveno na zkoušky odpalovací zařízení, tím se nestal nikdo jiný než 24-násobný raketomet na podvozku nákladního automobilu ZIS 6.

02
automobil ZIS 6

Později se začala vyrábět zdokonalená verze pod označením M-132 nebo MU-2 s 8 kolejnicovými rampami pro redukovaný počet 16 střel. Dalšími verzemi byla odpalovací zařízení pro 36 a dokonce i 48 raket. Jako podvozek vždy sloužily sovětské nákladní automobily ZIS 5 nebo ZIS 6. Později, když už Rusům teklo do bod, se začaly používat automobily dodané z USA jako Ford-Marmon nebo Chevrolet. Raketomety „Kaťuša“ byly umísťovány i na podvozcích lehkých tanků, například T-40 nebo T-60 a dokonce i pásových traktorů.

03
Ladění (nabíjení) Stalinových varhan

Kaťuša byla naprosto nová a originální zbraňová konstrukce (když  vynecháme použití svazkových raket ve staré Číně). K prvnímu nasazení došlo 14.7.1941 u města Orša. Salvový princip pak udělal na nádraží u města své. Zničil nejen nádražní budovy, ale výrazně oslabil i početnou německou živou sílu,  která  s ničím podobným, jako byl  raketometný přepad, který jedinou salvou pokryl obrovskou plochu naprosto nepočítala. Německé pozice utrpěly velké ztráty a tehdy zřejmě dostala Kaťuša i své druhé jméno - Stalinovy varhany. Kvílení a skřípot raketometu na kolejnicích se rozléhalo po celém okolí. Jen zvuk Kaťuši naháněl svým nepřátelům hrůzu. Protože, zejména  v druhé  fázi  války  její salvy předznamenávaly a následující masivní ofenzivu. Raketomety Kaťuša se staly jedním ze symbolů Velké vlastenecké války.

04
BM (bojevaja mašina) 13-16 při střelbě

Technické a provozní parametry

  • Automobil: ZIS 6
  • Osádka: 3 (řidič, velitel, nabíječ)
  • Pancéřování max. 30 mm
  • maximální rychlost: 50 km/h
  • Dojezd: 180 km
  • Hmotnost: 5730 kg
  • Výzbroj a dostřel: dle typu odpalovacího zařízení a typu raket

 autor: Redakce