Stalinův hrůzný experiment udělal z lidí za deset dní kanibaly

 21. 05. 2016      Military Články

Úvodní fotografie dokumentuje kanibalismus v důsledku hladomoru na Ukrajině v roce 1921

Na jaře roku 1933 prezentoval Stalinovi jeho šéf tajné služby Genrich Jagoda zajímavý plán, jak zlikvidovat odpůrce. Miliony antisovětských živlů měly být deportovány na Sibiř a tam odkázány žít ve svých vlastních koloniích. Náklady na vydržování těchto vězňů by byly téměř nulové, takže státní aparát by ušetřil. Stalinovi se myšlenka velmi zamlouvala. Navíc by se podle něj mohly takto kolonizovat ohromné pustiny Sibiře, kde prakticky nikdo žít dobrovolně nechtěl.

jagoda
( šéf tajné služby Genrich Jagoda )

Jako jistý pilotní projekt bylo zvoleno asi 6000 vězňů, kteří byli deportováni na ostrov Nazino uprostřed stejnojmenné sibiřské řeky v Tomské oblasti. 322 žen, 4556 můžu a 27 těl těch, kteří nezvládli transport k Ostrovu, další vězni přišli později. Stráže vězně poslali na loďkách po proudu bez jakýchkoliv zásob. Na opuštěném a neobyvatelném ostrově panovaly kruté mrazy, které si jen první noc vybraly  295 obětí. Mrtvých každým dnem přibývalo, protože na ostrově nebylo vůbec nic, čím by se lidé mohli živit.

gulag
(vězni v gulagu při nucených pracích)

Pátý den k ostrovu připluli vojáci s několika pytli mouky. Báli se ale na ostrově vylodit, protože na břehu na ně čekal vyhladovělý a zoufalý dav. Hodili proto pytle na břeh a rychle odpluli. Dav se o jedinou potravu na ostrově začal rvát, lidé se ušlapávali v tlačenici. Nikdo se neobtěžoval s nějakou úpravou mouky, jediné, co lidé udělali, bylo, že ji narychlo smíchali s vodou v řece a takto ji snědli.

ob
(řeka Ob na jaře, ostrov se nacházi nedakole tohoto veletoku)

Taková potrava samozřejmě nemohla nikoho zasytit. Mezi vězni se šířily nemoci, které si vybíraly další krutou daň. Mnozí se ze zoufalství pokusili z ostrova uprchnout, ale zemřeli v ledové vodě nebo je zabili vojáci. Po deseti dnech se mezi zbytkem populace ostrova začal rozmáhat kanibalismus. Do těchto šílených podmínek nechal Stalin na ostrov přivést dalších 1200 lidí. Byli ihned na pobřeží vytaženi z lodí, zabiti a snědeni. Masakry nabyly ohromných rozměrů. Několika ženám byly uřezány prsa, aby je ostatní mohli sníst. Po několika dnech už nebylo téměř koho jíst a několik posledních nešťastníků, kteří přežili, bylo odvezeno z Nazina do vesnic výše po proudu. Experiment skončil.

mapa
(poloha ostrovu Smrti nebo ostrovu Kanibalů, tak se nyní ostrovu říká)

Počty lidí, kteří zahynuli na Nazinu, byly příliš malé ve srovnání s celkovými hrůznými statistikami stalinistického teroru. Úřady navíc vše tajily až do roku 2002, takže tento případ se dostal na světlo světa až poměrně nedávno. Je jen dalším dokladem zrůdnosti totalitního stalinistického systému, který si v ničem nezadal s tím nacistickým.

 autor: Redakce