Sun Pin – umění válečné lsti

 03. 04. 2016      Military Články

Tahle historka pochází z Číny ještě z dob, kdy u nás panovala společnost mladší doby železné. Bylo to tzv. Období válčících států, během nichž sepsal vojevůdce Sun-c' své slavné Umění války. A jeho údajný potomek Sun Pin (†316 př. n. l.), který pomáhal při pozdějším sestavování a upravování textu jeho díla, dovedně použil a podrobně zaznamenal následující proradnou vojenskou lest.

  • (ke psaní jména, existují totiž různé způsoby přepisu čínských znaků do latinky: ten český upřednostňuje v tomhle případě P, anglický zase B)

V roce 341 př. n. l. stál Sun Pin proti svému odvěkému nepříteli (dříve spolužákovi) Pchangu Ťüanovi. Ten žárlil na Sun Pinovy vojenské znalosti a o pár let dříve také zařídil, aby byl Sun Pin zmrzačen. Udal ho falešně za zradu, za což byly Sun Pinovi odseknuty kolenní čéšky. Tihle dva vojevůdci teď stáli se svými armádami proti sobě: Pchang Ťüan za stát Wej;  Sun Pin (aby se to nepletlo) za krále jménem Wej ze státu Čchi.

sun pin
(Sun Pin)

Sun Pin se ale ocitl v postavení, kdy přímý čelní útok byl příliš riskantní, a tak se rozhodl nastražit léčku. Věděl, že Pchang Ťüan má velmi špatné mínění o jeho vojácích ze státu Čchi a pokládá je za zbabělce, čehož se rozhodl využít. Aby zmátl Ťüanovy zvědy, kteří každou noc sledovali stav jeho armády, rozkázal rozdělat oheň ve 100 tisících kamínkách polních kuchyní. Druhou noc vydal stejný rozkaz, jen počet snížil o polovinu a další noc pak opět snížil. Pchang Ťüan si mnul ruce – Sun Pinova armáda se zmenšuje, jeho zbabělí vojáci opouštějí houfem pozice, místo aby se připravovali na boj.

Sun Pin předpokládal, že si je Pchang Ťüan jistý svým vítězstvím. Aby ho ale ještě více navnadil, přikázal vojákům ústup z pozic a nařídil, aby za sebou nechávali ležet na cestě svoje nepotřebné vybavení. Schválně tím naznačil nepříteli směr svého jakoby ústupu. Vojáci se stáhli až k úzké rokli u Malingu, kde nechal Sun Pin oloupat kůru velkého stromu stojícího u cesty a na obnažené dřevo vyryl nápis.

Sun Pin předpokládal, že Pchang Ťüan dorazí během následující noci. Rozmístil na svazích rokle dobře maskované lučištníky a dal jim rozkaz, aby začali střílet směrem k onomu stromu, jakmile se u něj objeví světla pochodní.

Pchang Ťüan postupoval přesně podle nastraženého plánu. Po nočních zprávách o ústupu nepřítele se ráno vydal s malým oddílem k Sun Pinovu táboru. Ten byl prázdný. K poledni tedy vyrazil s celou svou armádou, aby Sun Pina dostihl. Když dorazil k ústí rokle, byla už tma, z níž vystupoval jen bílý kmen čerstvě oloupaného stromu s nápisem.

Pchang Ťüan se k němu rozjel a posvítil si na něj pochodní. Nevíme, zda si stačil dočíst do konce vyrytou zprávu: „Pod tímto stromem zemře Pchang Ťüan,“ protože v tu chvíli se na něj přesně podle Sun Pinova rozkazu začaly ze všech stran sesypávat šípy.

lest sklapla
(momet, kdy past sklapla)

Závěr tohoto příběhu není ovšem pravdivý, je to pouze legenda. Podle historických pramenů byl sice Pchang Ťüan takto hanebně obelstěn, ale do tmy vystřelované šípy ho nezabily. Lukostřelci ovšem zdecimovaly jeho elitní jednotku a armáda se dala na panický ústup, což Pchang Ťüana tak ponížilo, že krátce nato sám spáchal sebevraždu mečem.

Ať tak či onak, Sun Pinova lest se dostala do kronik čínské vojenské historie pod názvem "Taktika zmenšování kuchyně."

 autor: Redakce