Taktika motti - finský recept na Sověty

 15. 01. 2017      Novinky

Samotný výraz motti se už předtím používal v lesním hospodářství při přípravě palivového dříví. Motti byl vlastně krychlový útvar o straně přibližně jednoho metru, tvořený na sebe naskládaným a proti sesunu zajištěným metrovým dřevem. Tyto jednotlivé porce dřeva pak čekaly podél lesních cest na odvoz, zpravidla zvířecím potahem.

280px-Raummeter_hg

Taktika motti je založena na tom, že jednotky postupující po takové lesní cestě se nemohou s těžší technikou rozvinout do prostoru, a dlouhá pochodová kolona má zcela nekryté boky. Naopak vysoce mobilní finští vojáci s lehkou výstrojí podnikali kolem nepřátelské kolony bleskové přesuny na lyžích, přičemž byli kryti lesním porostem. Nenadálými útoky, kdy byli vyzbrojeni puškami, samopaly, granáty a Molotovovými koktejly zpřetrhali kolonu nepřátelských vojsk na jednotlivé segmenty, nehledě na to, že částečně zpřetrhaná bez finského přispění mohla být již od předchozího postupu kvůli poruchám techniky apod.

Marching_to_Raate-road

Sověti se tak ocitali v mrazivém pekle, neboť jim brzo docházely potraviny a munice. Absence polní kuchyně znamenala jistou smrt. Finské mobilní jednotky často napadaly vysílené sovětské vojáky a kterým se tak nedostávalo spánku. V takových podmínkách se tedy stávalo, že vojáci umrzli ještě dříve, než na ně Finové zaútočili.

Bitva o Suomussalmi

Psal se listopad 39. Teploty klesají na 40°C pod nulou. Fouká silný vítr a krajina je pod metrovou vrstvou sněhu.

Po Raatské cestě postupuje 44. elitní motorizovaná divize, která má za cíl zachránit 163. sovětskou divizi. Finům velí Hjalmar Fridolf Siilasvuo, známý jako Suvo. Pod jeho velení spadá 9. pěší divize a dva pěší prapory.

494px-Siilasvuo_Raatteen_tiella2

Kolona sovětských vojáků se kvůli úzkému zalesněnému terénu roztáhnutá na více než 20km! Celá kolona se zastaví 22. prosince u městečka Suomussalmi, kde na ně zaútočí oddíl finských lyžařů.

Sovětská kolona je postupně zpřetrhána do několika izolovaných enkláv. Zde se Sověti brání hbitým finským jednotkám seč mohou, kvůli vyčerpání hladem a krutým mrazem to však jde stále hůře a hůře. Konečně 8. ledna 1940 je poslední bránící se zmrzlé hnízdo zničeno.

Raate_road

Velká část ze 48 tisíc rudoarmějců v bitvě o Suomussalmi padla, nebo zemřela vyčerpáním a umrznutím, mnoho vojáků bylo nezvěstných. Některým Sovětům se prchnout či probít na východ. Finové zajali 1300 mužů, ale především ukořistili 43 tanků, 50 polních děl, 25 protitankových děl, 300 kulometů a nepočítaně pušek.

Raattentie_T-26

 autor: Redakce