Tank T-34 - počátky jedné legendy

 26. 07. 2016      Military Články

T-34 byl sovětský střední tank vyvinutý na přelomu 30. a 40. let 20. století. V době svého vzniku byl podle některých dokonce nejlepším středním tankem na světě. V čase zahájení války nacistického Německa proti Sovětskému svazu, v červnu 1941, nebyly německé tanky z hlediska technických parametrů schopny se T-34 úspěšně postavit v boji. Teoreticky je překonával výzbrojí i pancéřováním. V průběhu druhé světové války jej překonaly až novější stroje jako německý Panther z roku 1942 a po vylodění spojenců americký tank M26 Pershing z roku 1944, který byl ovšem v té době řazen mezi těžké tanky.

01

Počátky vývoje tanku T-34 spadají do roku 1937, kdy tankový závod v Charkově obdržel zakázku na tank, který by měl nahradit tanky řady BT, které vycházely z amerických tanků. Šéfkonstruktér Michail Koškin byl svými nadřízenými podrobně instruován, že se hledá nový kolopásový tank, nicméně vědom si konstrukčních omezení tohoto typu vypracoval kromě něj i variantu s čistě pásovým podvozkem, kterou nazval A-32. V roce 1938 demonstroval obě konstrukce před výborem Rady obrany SSSR, přičemž varianta A-32 byla okamžitě a rázně odsouzena nezpůsobilými architekty Rudé armády. Stalin však k obecnému překvapení rozhodl, že postaveny a připuštěny ke zkouškám budou oba prototypy. Tank A-32, přejmenovaný na T-32 tedy mohl pokračovat. Čekala ho krušná cesta…

V roce 1939 bylo provedeno vyhodnocení obou strojů. Hodnotitelé (prakticky ti stejní jako u prototypů) dělali všechno možné, aby nafoukli závady u prototypu T-32 a zároveň banalizoval podobné závady u druhého stroje. Komise se klonila k odmítnutí stroje, nakonec však pod dojmem postřelovacích zkoušek, z nichž T-32 vyšel lépe, stroj neodmítla. Byly ještě nějaké problémy a vrchní velení nějakou dobu váhalo, nakonec však při zvážení mnohem většího potenciálu dalšího vývoje u T-32 bylo rozhodnuto právě jej doporučit do sériové výroby v poněkud upravené variantě, která byla posléze pojmenována jako, dnes již legendární, T-34.

02
původní A-32

První verze tanku byly vyzbrojeny kanóny ráže 76 mm, označují se tedy jako T-34/76. Šlo o poněkud různorodou skupinu s mnoha rozličnými úpravami a odlišnostmi pokud šlo o výrobní technologii. V roce 1943 byla zahájena produkce tanků vyzbrojených 85 mm kanónem, které měly být odpovědí na nové německé tanky typů Tiger a Panther, které starý T-34/76 vysoce překonávaly. T-34/85 představoval přiměřenou odpověď, otázka poměru sil mezi ním a jeho protivníky je až dodnes zdrojem vášnivých polemik obdivovatelů obou typů.

Dne 19. prosince 1939 Komisariát strojírenství dal závodu v Charkově příkaz vyrobit nultou sérii tanků, které po drobných změnách. Jejich první zkoušky byly velice úspěšné, nicméně postupem času se začaly projevovat určité nedostatky v nadprůměrně rychlém opotřebování některých dílů, což vedlo k dalšímu zastavení produkce v březnu 1940, objevilo se i nařízení kompletní zrušení výroby a vyvinutí jiného, nového tanku. Toto rozhodnutí bylo nakonec zvráceno, nicméně došlo ke ztrátě času. Tanky T-34 byly poháněny dieselovým motorem V-2. Výjimkou byly stroje vyrobené v roce 1940, z nichž byla kvůli nedostatku motorů V-2 většina vybavena motorem Mikulin M-17 z tanku BT, který byl licenčním motorem německého původu BMW.

03
Tank z řady BT, ještě s pneumatikami

Navzdory tomu obdržela Rudá armáda do zahájení války nacistického Německa proti Sovětskému svazu asi 1225 tanků T-34, což, uznejme byla impozantní síla. Drtivá většina z nich byla přednostně přidělena západním vojenským okruhům, kde posléze čelily německému vpádu. Nedařilo se však tak úspěšně, jak napovídaly jejich technická převaha nad německými stroji. Je nutno ale podotknout, že to bylo pravděpodobně způsobeno důvody, jako nedostatečný výcvik posádek a organizační zmatky, klasický druhoválečný ruský styl... Faktem je, že během prvních 3 týdnů po začátku operace Barbarossa byly ruské tankové formace prakticky zcela zničeny.

Zároveň však nabíhala výroba v továrnách, situace na frontě byla kritická a země přecházela na totální válečné hospodaření. Výsledkem byla ohromující produkce i tankové techniky: do konce roku 1941 bylo vyrobeno přes 1500 tanků T-34. Produkce stále stoupala navzdory bojovým, územním a hospodářským ztrátám. Už v roce 1942 bylo vyrobeno asi 12 520 strojů a čísla stále rostla. Celkem SSSR vyrobil v letech 1940-1945 přes 50 000 těchto tanků! Celková produkce všech typů T-34 včetně poválečné výroby činí přes 60 000 kusů. Výroba byla zastavena v roce 1946, v 50. letech však byly ještě nějaké stroje vyrobeny ve zbrojovkách sovětských satelitů, konkrétně v Polsku a samozřejmě u nás v Československu. Jednalo se asi o 4 500 strojů.

04
Válečná továrna – výroba T-34 jako na běžícím pásu

Jak již bylo řečeno, v době svého prvního nasazení představovaly tanky T-34 zcela novou třídu. Německé tanky s 37mm kanónem jej vůbec nemohly ohrozit, neboť nedokázaly prostřelit jeho pancíř ani z těsné blízkosti. Poněkud lépe si vedly nové tanky s 50mm kanónem a stíhač tanků Panzerjäger I, které mohly prostřelit některé slabší části zadního pancíře. Nejlépe na tom byly střední tanky typu Panzer IV, vyzbrojené krátkým 75mm kanónem a útočná děla, které dokázaly nablízko prostřelit zadní i boční pancíř a při velkém štěstí údajně i čelní. Nejdříve se ale musely tak blízko dostat, což nebylo zas až tak jednoduché, protože 76mm kanón T-34 bez problémů probíjel čelní pancíř všech těchto strojů i na velkou vzdálenost. Německé tanky vedly ve vedlejších parametrech: technice a její kvalitě. Všechny měly vysílačky, jejich vnitřní bojový prostor nebyl tak stísněný, měly kvalitnější zaměřovací techniku a lépe řešený výhled ven. Také byly spolehlivější. Na druhou stranu ale tyto rozdíly v sekundárním vybavení nehrály v případě střetnutí příliš velkou roli. V roce 1941 T-34 prostě neměl soupeře.

Situace se začala měnit v roce 1942, kdy se na frontě začaly objevovat improvizované stíhače tanků typu Marder I a první tanky typu Panzer IV s dlouhým 75 mm kanónem. Tak získal T-34 soupeře, se kterým se už muselo počítat. Dalším nebezpečným soupeřem se stala útočná děla Stug III, která od série F obdržela dlouhý 75 milimetrový kanón. T-34ky stále představovaly určitou vyšší kvalitu, zejména protože se postupně dařilo zvyšovat počet těch s vysílačkou a vylepšovat jejich sekundární struktury, ale některé německé stroje se dostávaly nebezpečně blízko.

05
první konkurent mezi tanky, německý Panzer IV

V roce 1943 se na frontě objevila již celá řada strojů, s nimiž se T-34/76 mohl měřit jen stěží. V prvé řadě šlo o těžký tank Tiger, který byl ovšem trochu jiná třída, a "střední" tank Panther, který T-34 výrazně překonával zejména v přesnosti a účinnosti děla. Také se objevila již celá řada německých stíhačů tanků druhé generace, které již byly s to snést přímý střet s tanky T-34. Odpovídající odpovědí sovětské válečné výroby byl tank T-34/85. Vášnivý spor o to, který tank byl lepší, zda Panther nebo T-34/85, je dlouholetou zábavou obdivovatelů tankové techniky a rozhodnout jej víceméně nelze, protože oba tanky byly určeny k různým úkolům a byly lepší či horší v různých parametrech.

To by bylo pro dnešek dost, příště se podíváme na bojové nasazení T-34. Zatím se můžete pokochat videem:

 autor: Redakce