Termobarická zbraň - s tou Vám zima nebude

 09. 02. 2016      Military Články

HISTORIE
Termobarické zbraně byly v průběhu 2. světové války vyvinuty v nacistickém Německu. V jejich vývoji po roce 1945 pokračovala americká i sovětská armáda. Poprvé byly použity americkou armádou v průběhu války ve Vietnamu. K objevu vedla důlní neštěstí, způsobená smíšením uhelného prachu a vzduchu v uhelných dolech. Experimentovalo se s plyny jako metan, propan, butan a jejich směsmi. Konečným řešením byla práškovitá směs průmyslové trhaviny typu Amonal (NH4NO3 smísená s hliníkovým prachem). Je používáno také tekuté palivo.
Ačkoliv je princip poměrně jednoduchý, pro vlastní funkčnost bomby je klíčové utvoření homogenního mraku s dostatečnou hustotou náplně bez předčasného zážehu.

PRINCIP VÝBUCHU

Takzvané vakuové pumy využívají dva principy.
a) Prvním je vytvoření výbušné směsi smísením paliva se vzduchem, která je následně detonována. Zbraň tedy spotřebuje okolní kyslík a o tím je její náplň vlastně zvětšena.
b) Druhým principem je rozprášení tekuté trhaviny s vysokou teplotou hoření, také s následnou detonací (kovová příměs hliniku zvyšuje teplotu hoření). Vysoká teplota způsobí kromě vlastní detonace přehřátí vzduchu v detonujícím objemu a tím tvorbu masivní tlakové vlny - tedy termobarická puma.

Výbušnou náplň obou zbraní tvoří palivová - explozivní hmota o hmotnosti od několika desítek kg až po několik tun. Ke spuštění výbuchu samotného slouží dvě oddělené klasické nálože.
První nálož v předem určené výšce nebo určeném okamžiku rozptýlí náplň do vzduchu. Jedná se o tzv. bezplamennou trhavinu (typickým představitelem je nitroglycerin = dynamit) - smyslem je nezapálit rozprašovanou hmotu. Vzniklý oblak smísený se vzduchem se obvykle dostane do kontaktu s cílem, proti němuž je zbraň použita a proniká i do dutin (chodby, bunkry, jeskyně, ventilace, okopy).
S odstupem několika desetin sekundy až sekund následuje výbuch druhé nálože, po němž směs detonuje. Následuje exploze, kterou doprovází velmi silná tlaková vlna. Společným efektem obou zbraní je podtlak vzniklý v prostoru výbuchu po odchodu tlakové vlny. Odtud společný název vakuová puma. Ten dokáže svým účinkem zasáhnout i jinak kryté osoby, které se kromě vlastního "blast efektu" tlakové vlny i podtlaku mohou v úkrytech udusit (zplodiny výbuchu bývají navíc nedýchatelné a horké).

thermo bomba
(postupný chod výbuchu)

ÚČINEK
Jde o ultimátní zbraň zneškodňující a zraňující v místě exploze vše živé, navíc s velkým destruktivním účinkem zejména na nezpevněné stavby a techniku srovnatelným snad jen s explozí jaderné bomby. Je ideální i pro útoky na bunkry a podzemní kryty. Účinek se umocňuje v uzavřených prostorech, ale také například v prostoru pod oblečením vojáků. Ničivý účinek takové vlny a za ní následujícího podtlaku převyšuje účinnost běžných konvenčních výbušnin.

MOAB
(Americká - Mother of all bombs, také Termobarická puma)

OTEC VŠECH BOMB
Otec všech bomb je název ruské termobarické pumy, která je podle dostupných zdrojů čtyřikrát účinnější než podobná americká zbraň GBU-43 MOAB (Matka všech bomb). Zároveň se jedná o dosud nejsilnější nejaderný výbušný systém na Zemi.
Zbraň byla úspěšně otestována 11. září 2007, poté co byla vypuštěna z bombardéru Tupolev Tu-160 a po pádu s využitím padákového systému explodovala několik metrů nad povrchem země.
Síla výbuchu odpovídala ekvivalentu 44 tun TNT při použití 7,8 tuny nové vysoce explozivní výbušniny a s použitím nanotechnologií. Dosud největší americká puma GBU-43 MOAB má sílu odpovídající 11 t TNT při použití 8 t vysoce explozivních výbušnin. Okruh účinnosti ruského zbraňového systému je údajně 300 m což je asi dvakrát více než v případě pumy MOAB, ale srovnatelný např. s BLU-82, známou též jako „Sekačka sedmikrásek“.

otec
(Ruský - Otec všech bomb, s tím názvem si asi dali práci...)

 autor: Redakce