Travisova čára

 23. 12. 2016      Military Články

V letech 1835 až 1836 probíhal konflikt, zvaný Texaská revoluce. Během něj se snažil dnešní americký stát Texas odtrhnout z nadvlády Mexika.

William Travis byl v době vypuknutí Texaské revoluce právník ve své soukromé kanceláři. Podařilo se mu získat věhlas při bitvě u Bexar a tak byl povýšen do hodnosti plukovníka.

01

Jediný historický známý portrét Williama Travise

Travisovi, kterému v té době bylo pouhých s 26 let, byla svěřena obrana pevnosti Alamo, která leží poblíž města San Antonia. Posádka pevnosti čítala okolo 200 mužů.

02

Antonio Lopéz de Santa Anna

5. března 1836 stál mexický generál Antonio Lopéz de Santa Anna, který údajně měl přes dva a půl tisíce vojáků, před branami Alama. Santa Anna nechal pevnost odstřelovat a pomalu započal útok. Travis věděl, je že je obklíčen. Napsal tedy dopis s názvem „Vítězství nebo Smrt“ generálu Houstonovi, ale ten neměl šanci se dostat do Alama včas.

Nechal tedy nastoupit všechny své muže (což bylo zhruba 150 vojáků) a šavlí nakreslil do písku čáru. Oznámil jim, že každý, kdo bude chtít zůstat a bojovat, nechť zůstane, a kdo tu čáru překročí, může z pevnosti odejít a pokusit se zachránit si život. Ze všech mužů vykročil pouze jeden jediný – Francouz, který ještě téhož večera pevnost opustil.

04

Travisova čára

Následujícího dne všichni, kteří bránili pevnost proti Mexičanům, do jednoho padli. Povedlo se jim avšak zabít přes 1250 útočníků, což je úctyhodné, vzhledem k jejich počtu. Z obránců z Alama se tak stali legendy a pro Američany symboly hrdinského odporu.

Výsledkem Texaské revoluce bylo vytvoření Texaské republiky v roce 1836.

03

Památník obránců z Alama

 autor: Redakce