URNA - Útvar rychlého nasazení

 17. 11. 2016      Military Články

Útvar rychlého nasazení je určen zejména k ozbrojeným zásahům proti teroristům, při únosech osob a dopravních prostředků, při zásazích proti nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů. V daných oblastech URNA provádí zejména zadržení podezřelých osob, u nichž je zvýšené nebezpečí, že se vzepřou použití donucovacích prostředků a to i za použití zbraně.

Jednotka původně vznikla už v roce 1981 v rámci tehdejšího Sboru národní bezpečnosti jako Útvar zvláštního určení (ÚZU) SNB, od roku 1985 Odbor zvláštního určení (OZU) Správy vojsk Ministerstva vnitra. Po roce 1989 byla jednotka administrativně vyčleněna jako policejní útvar s celostátní působností.

Útvar je podřízen policejnímu prezidentovi, který se souhlasem ministra vnitra rozhoduje o vysílání útvaru. O konkrétním nasazení pak rozhoduje velitel oprávněný nařídit provedení zákroku pod jednotným velením.

01

Útvar rychlého nasazení je rozdělen do tří sekcí:

  • Sekce rychlého nasazení – je tvořena třemi zásahovými skupinami, specialisté, pyrotechnici, výcviková skupina.
  • Sekce speciálních služeb – jsou v ní zařazeni příslušníci se zvláštními odbornostmi jako např. odstřelovači, spojaři, dokumentaristé, vyjednavači, řidiči atd.
  • Sekce administrativně-logistická – zabezpečuje organizační, materiálové a personální zázemí, zahrnuje sekretariát, právní služby a administrativní pracovníky.

Nejsou zveřejněná přesná čísla, nicméně v rozhovoru pro iDnes.cz plukovník Libor Lochman řekl, že mají přes sto členů. Plukovník Lochman je zároveň jediným členem organizace, nepracující v utajení.

02

Nacvík osvobozování rukojmí teroristů, FN Motol

Co se výbavy týče, členové disponují pistolemi Glock 17, 26, samopaly Heckler & Koch MP5, MP7, puškami G36, brokovnicemi M3 a jinými. Odstřelovači používají SIG Sauer 3000.

03

Člen Útvaru rychlého nasazení

Příslušníci jsou vybíráni z řad policistů v tří fázovém výběrovém řízení. To se zaměřuje na fyzickou a psychickou zdatnost a odolnost v náročných podmínkách. Úspěšnost přijetí k útvarů je pod 10%.

V rámci projektu „Atlas“ spolupracuje se svými evropskými protějšky jako je anglická 22 SAS, francouzská GIGN a RAID, belgická SIE, italská NOCS a GIS, švédská CTU, slovenská ÚOU a příležitostně s dalšími speciálními jednotkami v Evropě a USA.

 autor: Redakce