Vypálení pasekářské osady Ploština obce Drnovice

 19. 04. 2018      Military Články

K datu 19. dubna se váže příběh osady Ploština obce Drnovice, která byla právě v tento den roku 1945 nacistickými fašisty vypálena. O vyhlazení obce se postarala SS jednotka „Josef", jejíž štáb byl v dubnu 1945 ve Vizovicích. Vypáleno bylo 10 usedlostí a o život přišlo 24 lidí.

Ploština je součástí obce Drnovice, která leží nedaleko Vysokého pole. Do osady, ale celkově do Vizovických vrchů se v listopadu 1944 přesunuli ze Slovenska jednotky partyzánů z brigády Jana Žižky pod vedením majora Murzina. Ploština se stala novou partyzánskou základnou. Zdejší usedlíci nic nenamítali, a dokonce se s partyzány dělili o jídlo i o místo ve svých usedlostech. A sem se partyzáni vraceli ze svých diversantských akcí.

Ovšem na začátku roku 1945 se podařilo do partyzánského oddílu proniknout dvěma placeným informátorům gestapa. Byli jimi Oldřich Baťa a František Machů. Po detailním zmapování partyzánské základny jejích členů ale i pasekářů, se 18. dubna nepozorovaně odtrhli od skupiny v rámci hlídky a vydali se do Zlína, kde sídlilo gestapo a na základě jejich informací byla uspořádána trestní akce německého policejního komanda SS a speciální protipartyzánské jednotky Josef.

Ploština lehla popelem

Fotografie zachycující situaci po masakru oddílu Josef

Ve čtvrtek 19. 4. se nic netušící lidé vydali pracovat tak jako každé ráno. Mezitím vyrazily z nedalekých Vizovic dvě skupiny německého protipartyzánského oddílu v čele s Františkem Machů a Oldřichem Baťou. Němci ale začali zabíjet a vypalovat již po cestě do Ploštiny. Partyzáni byli včas varováni a uprchli do lesa a pasekáři zůstali v domnění, že když Němci partyzány mezi nimi nenajdou, jsou i oni v bezpečí. Ovšem to se šeredně spletli, protože zrádci ukazovali na každý dům a každého člověka, který partyzánům neodmítl pomoc.

Němci si ale nebrali servítky, začali vypalovat usedlosti, vyslýchat pasekáře těmi nejkrutějšími způsoby. Bili je, mučili a zaživa upalovali. Kradli jídlo, dobytek i cennosti. Na Ploštině bylo zabito celkem 23 mužů a jedna žena. Podařilo se zachránit jen jednomu muži, který utekl do lesa.

Ploština - mrtví

Oběti masakru


Oběti tohoto masakru byly 23. dubna pohřbeny. Bohužel ten samý den nacisté pokračovali ve své bezcitné akci. V Prlově bylo zastřeleno, upáleno a oběšeno 18 občanů. Okolní obce byly osvobozeny 2. a 3. května Rumunskými a Ruskými jednotkami, o čemž svědčí zápis v obecní kronice spolu s podpisy osvobozujících vojáků. Zmínění dva zrádci se později dočkali své spravedlnosti. Baťa byl v srpnu 1945 odsouzen v Uh. Hradišti k trestu smrti oběšením a Machů byl při útěku zastřelen.

Ploština Kaple P. Marie Bolestné


O dva roky později na Ploštině stály nové domy a byla vysvěcena i nová kaple, na jejíchž pilířích jsou desky se jmény všech umučených pasekářů. V roce 1975 byl vybudován Národní kulturní památník odboje.

plostina- Památník protifašistického odboje Ploština

Památník protifašistického odboje Ploština

 autor: Tereza