Vyzradili tajemství atomové bomby, dostali elektrické křeslo

 14. 04. 2016      Military Články

Julius Rosenberg se narodil v chudé rodině ortodoxních židovských přistěhovalců, původem z Polska. Julius studoval na rabína, ale nijak ho škola nebavila, tak ze školy v šestnácti letech utekl. Místo toho začal studovat na technické škole elektrotechniku. Navzdory výchově vyznával Julius radikálně levicové a později komunistické ideály. V té době se seznámil s Ethel. Na jaře roku 1936 získal titul inženýra a krátce na to se s Ethel i oženil. Kromě studia byl aktivně činný v Lize mladých komunistů a dalších organizacích komunisty ovládaných.

Po svatbě se se svou manželkou Ethel nastěhoval do Brooklynu v New Yorku. Působil v prokomunistické Federaci architektů, inženýrů a chemiků a po nástupu Hitlera k moci a aktivně se zapojil do organizování finanční pomoci evropským antifašistům. V roce 1942 spolu se svou ženou vstoupil do komunistické strany. V té době získal místo civilního zaměstnance Armádního spojovacího sboru.

julius
(Julius)

Pro špionáž ve prospěch SSSR byl získán v roce 1942. Vystoupil z komunistické strany a přerušil veškeré styky s levicovými kruhy, což bylo jednou z podmínek úspěšné špionážní činnosti. Bylo mu přiděleno krycí jméno Antenna. Svému řídícímu důstojníkovi předával informace z okruhu svých spolupracovníků ve spojovacím sboru. Postupně Julius vytvořil a řídil síť agentů, vesměs specialistů na elektrotechniku, kteří mu předávali utajované informace z oblasti vojenského průmyslu, zejména radarových technologií. Ty potom předával dále do Moskvy.

Na konci roku 1944 se americké kontrarozvědce podařilo získat důkazy o jeho komunistické minulosti, a proto musel v roce 1945 státní službu opustit. Rosenbergovi se podařilo získat místo u soukromé firmy. Jeho švagr pracující v Los Alamos mu předával informace o projektu Manhattan a vývoji jaderných zbraní.

ethel
(Ethel)

Postupně se mu podařilo vytvořit novou širokou síť složenou z vědců a inženýrů. Od nich dostával informace či dokumenty, které buď předával přímo sovětům, nebo z nich vytvářel fotokopie. Vedení sovětské rozvědky mu natolik důvěřovalo, že ho dokonce nechávalo prověřovat další špióny.

Od poloviny 40. let, poté, co na Západ přeběhl sovětský zpravodajský důstojník Viktor Guzenko, který západním bezpečnostním službám předal řadu materiálů o špionážní činnosti Sovětského svazu proti USA, Velké Británii a Kanadě a poté, co se rozeběhla operace Venona, v rámci níž Američané luštili zašifrované sovětské depeše, FBI tak postupně odhalovala další sovětské agenty. První zatýkání Rosenbergových přátel ze studií a z dob působení v komunistických organizacích pracujících pro Sověty začalo již v roce 1948 (Rosenbergovu totožnost FBI v té době ještě neznal), některým se ale, s pomocí agentů sovětské (a později i československé) zpravodajské služby, podařilo uprchnout přes Mexiko.

Rosenberga, kterého agenti americké bezpečnosti znali pouze pod krycími jmény, odhalili až právě jeho švagr po svém zatčení v roce 1950. Jeho svědectví se stalo klíčovým i pro pozdější soud s Rosenbergem a jeho manželkou, neboť jedinými jednoznačnými důkazy potvrzujícími Juliosuvu vinu byly telegramy rozluštěné v rámci operace Venona. A ty FBI nemohla použít, aby nedošlo k vyzrazení operace.

Poprvé se agenti FBI setkali s Rosenbergem 16. června 1950. Odvezli ho z domova na neformální pohovor (povolení k zatčení neměli) a snažili se z něj získat další informace. Rosenberg ale vše popřel a na radu svého právníka odešel pryč. Zároveň se dozvěděl, že jeho švagr byl zatčen a obviněn ze špionáže.

Rosenbergovi vyšetřovatelé stále neměli dost důkazů, díky nimž by ho bylo možné úspěšně soudit, a proto mu do cely umístili policejního informátora Eugena Tartakowa. Tomu se podařilo s Rosenbergem navázat dobrý vztah a v rozhovorech z něj během půl roku získat spoustu informací. I ty byly později použity u soudu.

Soud s Juliem a Ethel Rosenbergovými začal 6. března 1951. Jako hlavní soudce byl vybrán záměrně pro svůj židovský původ, aby byly předem eliminovány námitky proti rasové předpojatosti soudu. Samotné soudní jednání předcházela řada problémů. Především to byl spor mezi státním zastupitelstvím a Atomovou komisí. Problém byl, že část důkazního materiálu (kresby) byly stále státním tajemstvím a nešlo je použít pro veřejné soudní jednání. Dalším problémem bylo, že některé instituce (Atomová komise) jednaly již předem o trestu a požadovaly trest smrti.

proces
(Během procesu)

Obžaloba postupně předvolala řadu svědků, s jejichž pomocí se snažila dokázat Juliu Rosenbergovi špionáž ve prospěch cizí mocnosti a také spoluúčast Ethel. Největším problémem pro žalobce bylo velké množství informací, které nemohl u soudního jednání použít pro jejich utajení. Žalobě se přes opakovaná tvrzení, že špionáž financovala cizí mocnost nepodařilo prokázat, že Rosenbergovi zradili pro peníze, patřili mezi tzv. ideové špióny.

V březnu 1951 byli manželé Rosenbergovi shledáni vinnými. Rozsudek, byl trest smrti pro Julia i Ethel Rosenbergovi. Obhajoba následně podala odvolání, čímž byl výkon trestu pouze odložen.

V únoru 1953 zamítl americký prezident D. Eisenhower žádost o milost. O oddálení či dokonce zrušení popravy se snažila i FBI. Vyšetřovatelé totiž doufali, že pobyt ve vězení by Rosenberga natolik zlomil, že by mohl začít vypovídat o dalších sovětských agentech ve Spojených státech.

Ještě 17. června zamítl obvodní soud žádost o znovuobnovení procesu; soud totiž rozhodoval podle zákona o špionáži z roku 1917, který však byl nahrazen zákonem o atomové energii v roce 1946. Podle něj může být trest smrti vynesen pouze jedná-li se o úmyslné poškození USA. 19.

noviny
(Noviny snad nepsaly o ničem jiném)

Ještě v den popravy se obhajoba snažila zvrátit rozsudek s odvoláním na to, že soud rozhodoval podle zákona o špionáži z roku 1917. Vše bylo opět zamítnuto. Ve dvě hodiny odpoledne dnu popravy zamítl prezident Eisenhower druhou žádost o milost.

Do poslední chvíle se FBI snažil přimět oba odsouzené k výpovědi o špionážní činnosti, čímž by si zachránili život, neboť by následovalo nové vyšetřování a udělení milosti. Oba manželé ale vypovídat (a tedy přiznat svou vinu) odmítli.

Julius Rosenberg byl přiveden k elektrickému křeslu a ve 20.08 hodin konstatoval lékař smrt. Ethel Rosenbergová zemřela deset minut po svém manželovi.

 autor: Redakce