WASP - organizace pilotek podílejících se na obraně Spojených států

 11. 04. 2018      Military Články

Women Airforce Service Pilots byla organizace civilních pilotek, které byly zaměstnankyně Federální státní služby Spojených států. WASP měla dva předchůdce, a to Women's Flying Training Detachment (Ženská letová výcviková oddělení) a Women's Auxiliary Ferrying Squadron (Ženská pomocná létající eskadra). Obě organizace byly zřízeny v roce 1942 a jednalo se o průkopnické organizace civilních pilotek, které se během 2. světové války připojily k USAAF a létaly v armádních letadlech po boku mužů. Ovšem 5. srpna v roce 1943 se WFTD a WAFS spojily a vznikla tak Women Airforce Service Pilots.

WASP

Odznak WASP

Vzniku WASP ale přecházely, jak už to tak bývá, dlouhé boje. V létě roku 1941 poslaly Jacqueline "Jackie" Cochran a zkušební pilotka Nancy Harkness Love nezávisle na sobě žádosti americkým vojenským vzdušným silám, aby umožnily ženám pilotovat v nevojenských misích, po vypuknutí druhé světové války v Evropě. Pomocí kvalifikovaných pilotek by totiž bylo možné zachraňovat mužské piloty, jejichž úkolem je boj. Dále se ženy nabízely k dopravování bojových letadel z továren do vojenských základen, samozřejmě byly odhodlané splnit mnoho dalších úkolů. Nicméně generál Henry H. "Hap" Arnold, velitel USAAF, odmítl tyto návrhy. Avšak po útoku na Pearl Harbor sama vláda podpořila ženy a vyzvala je, aby se angažovaly ve službách podporující válečné úsilí. William H. Tunner se rozhodl začlenit ženské pilotky do AAF a požádal Nancy Harkness Love, která měla CPL, aby vypracovala návrh, který byl nakonec stejně Arnoldem zamítnut.

WASP - Nancy Harkness Love

Nancy Harkness Love

WAFS dostala v polovině léta požehnání od Samotného Arnolda a 10. září téhož roku vstoupila pod vedením Nancy Harkness Love. Velitelství pro leteckou dopravu brzy začalo používat ženy k přepravě letadel z továrny na letiště. WFTD vznikla následně 15. září 1942na nátlak Jacqueline Cochran, které se vrátila z Anglie, avšak s první organizací nebyla nijak spojována až do léta 1943, kdy bylo nařízeno, aby se programy spojily pod vedením Jacqueline Cochran.

WASP - Jacqueline Cochran

Jacqueline Cochran

Více než 25 000 žen podalo žádost o zapojení do programu WASP. Bylo přijato 1 830, ale pouze 1074 absolvovalo školení. Ženy během výcviku sami odstupovaly, nebo neměly dostatečné letové schopnosti, výjimkou nebylo ani propuštění ze zdravotních důvodů. Členkami se staly například Hazel Ying Lee a Maggie Gee, které byly známé jako čínsko - americké pilotky nebo Ola Mildred Rexroat. Tréninku bylo podrobeno 19 ženských skupin. Bylo nutné, aby absolvovaly stejné základní a pokročilé kurzy jako piloti mužského leteckého sboru. Mnoho z nich absolvovalo specializovaný letový výcvik.

WASP - Hazel Ying Lee

Hazel Ying Lee

V průměru organizace WAFS měla 1400 letových hodin. Členkám se také dostalo 30 dnů orientace, kdy prostudovaly vojenskou dokumentaci a naučily se létat dle vojenských předpisů. Poté byly dle rozkazů převeleny. Po výcviku byly členky WASP zařazeny do 122 základen po celých Spojených státech, převzaly řadu letových misí, a dokonce nahradily mužské piloty v bojových misích. Účastnily se nácviků střelby či simulovaných bombardujících misí. WASP mělo nalétáno přes 60 miliónů mil letových misí. Ženy létaly při misích s každým typem letadel, jaký USAAF zařadil během 2. světové války do služby.

WASP3

Maskot WASP

V aktivní službě zemřelo 27 pilotek, jelikož však nebyly považovány za součást armády, byla jejich těla převezena domů na rodinné náklady. Nebyla povoleno tradiční vojenské vyznamenání nebo poznámka o hrdinství. Jak již bylo výše zmíněno členky WASP byli americkými federálními státními zaměstnanci a neměly nárok na vojenské výhody. Osobně si platily za vlastní náklady dopravu výcvikové plochy, oblečení a pokoje. Jacqueline Cochran žádala o vojenský status pro WASP, avšak 21.června 1944 byl návrh zákona o vojenském statusu WASP potlačen. Dokonce výbor pro státní správu oznámil dne 5. června 1944, že považuje WASP za zbytečnou organizaci, která je neoprávněně drahá, a doporučil, aby bylo zastaven nábor a výcvik nezkušených pilotek. Na konci roku 1944 byl program WASP zrušen.

WASP 8

Pozitivním ovšem zůstávalo zjištění, že ženy z WASP, které dostaly stejný trénink jako muži, byli stejně schopné jako muži v bojových letech. Dne 1. července 2009 prezident Barack udělil WASP Kongresovou zlatou medaili.

 

 autor: Tereza