Zemřel Jaroslav Klemeš – poslední výsadkář Operace Platinum – Pewter

 08. 08. 2017      Military Články

Narodil se v rodině úředníka berní správy v Čadci 31. ledna 1922. Jeho matka, rozená Šohajová, byla ženou v domácnosti. Pan Klemeš měl jednoho bratra. V letech 1926-36 absolvoval obecnou školu a 4 tříd školy měšťanské ve Skalici. V roce 1935 mu bohužel zemřela matka a Jaroslava i jeho mladšího bratra Vladimíra vychovával otec sám. Ve Skalici se vyučil obchodním příručím, přičemž absolvoval jeden rok pokračovací obchodní školy a až do roku 1940 zde byl zaměstnán.

V roce 1940, po obsazení ČSR nacisty se rozhodl pro odchod do zahraničí. A tak jako 18-ti letý v lednu 1940 přešel nejdříve do Maďarska a odtud přes Jugoslávii, Řecko, Turecko do Sýrii s konečně do Francie. Ve Francii byl 27. dubna 1940 zařazen do spojovací čety v čs. zahraničním vojsku. V jeho řadách se dokonce zúčastnil bojů o Francii. Po její okupaci tohoto státu se v létě 1940 přesunul do Anglie, kde byl opět zařazen ke spojovací četě. V ní absolvoval radiotelegrafický kurz.


Jaroslav Klemeš (v popředí) během náštěvy Hany Benešové během výcviku v Anglii

Od října 1941 do začátku dubna 1944 prodělal i sabotážní kurz, v hodnosti svobodníka úspěšně zvládl výcvik u parašutistických jednotek ve Skotsku zakončený seskokem, dále střelecký kurz a kurz spojovací. Následoval konspirační kurz, dále absolvoval, již v hodnosti desátníka, výcvik v civilním zaměstnání. Poté byl zařazen do skupiny Platinium, která byla později spojené se skupinou Pewter. Zde již absolvoval konspirační cvičení a dokončil sabotážní kurz. Následovalo několik dalších kurzů, vše však zakončil opakovacím parakurzem a 2. května 1944 se přesunul na základnu Laureto v Itálii.
17. února 1945 byl v rámci Operace Platinum - Pewter vysazen poblíž Nasavrk, které jsou kousek na jih od Chrudimi. Zpočátku se účastnil odboje na Českomoravské vrchovině, v závěru války se přesunul do Prahy, kde až do osvobození působil jako radiotelegrafista a udržoval spojení s Londýnem a vládou v Košicích.

Členy operace Platinum - Pewter byl velitel kpt. Jaromír Nechanský, rtn. Jaroslav Pešán, radista rtn. Alois Vyhňák a radista čet. Jaroslav Klemeš. Úkolem výsadku byla zpravodajská činnost, zajištění příjmu dalších osob a výzbroje a udržování radiového spojení v prostoru Českomoravské vysočiny. Pro tento úkol byli vybaveni dvěma radiovými stanicemi Věra/Betty a Anna/Helena.

Od 11. června 1945 byl přidělen k Ministerstvu národní obrany a byl postupně povýován na podporučíka a poručíka. Na jaře 1946 už působil jako instruktor v Milovicích a byl povýšen na nadporučíka a poté převelen k 2. pěšímu pluku v Litoměřicích.

V roce 1950 už byl u moci ale někdo jiný a tak byl pan Klemeš propuštěn z činné služby a krátce nato dokonce i zatčen, na 15 měsíců. Do roku 1952 byl držen ve vyšetřovací vazbě a následně odsouzen ke 2 letům nepodmíněně odnětí svobody za „neoznámení trestného činu zrady". Navíc byl degradován a byla mu odňata všechna udělená vyznamenání.
Po propuštění z vazby Jaroslav Klemeš pracoval v dělnických povoláních; skladník, závozník nebo později jako řidič ČSAD. Trocha štěstí však také našlo a v roce ´54 se oženil, z manželství se narodil syn.


Během ceremonie s prezidentem Václavem Havlem 

Přišlo uvolnění totality a na jaře 1968 byl rehabilitován, byla mu vrácena hodnost i vyznamenání. Proběhla sametová revoluce, k nám se vrátila demokracie a na staré hrdiny se nezapomnělo. Po několika dalších povýšeních byl pan Klemeš 8. května 2010 prezidentem republiky jmenován do hodnosti brigádního generála a v zimě 2011 jmenován čestným občanem Ústí nad Labem, v březnu 2012 se stal čestným členem Klubu vojenské historie - Ústí nad Labem a nakonec byl byl 28. října 2013 jej prezident jmenoval generálmajorem.


Poslední léta žil v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích na oddělení sociální péče. Zemřel ve poklidně ve spánku 7. srpna 2017.


generálporučík Jaroslav Klemeš

 autor: vojín Karel